Die brief aan die Kolossense

Hierdie brief het baie ooreenkomste met Paulus se brief aan die Efesiërs, wat die vermoede laat ontstaan dat Paulus dit in dieselfde tyd as sy brief aan Efese geskryf het, moontlik vanuit Rome, waar hy in huisarres was, of dalk uit Sesearea, waar hy lank gevange gehou is.

Paulus het nie self die gemeente in Kolosse gestig nie, maar hy het deur Epafras van hulle gehoor. Die gemeente is aan dwaalleer blootgestel, en hy skryf om dié valse leringe te weerlê en hulle te bemoedig in hulle geloof.

Kolossense, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: Kolossense 4

Aristargos, wat hier saam met my gevange sit, stuur vir julle groete; ook Markus, die neef van Barnabas. Oor hom het julle reeds opdragte gekry: as hy daar by julle kom, moet julle hom gasvry ontvang. (Kol 4:10) ’n Mens kan byna nie glo wat Paulus hier skryf nie. Ons...

read more

Hoofstuk van die dag: Kolossense 3

Wees altyd dankbaar. (Kol 3:15) In hierdie kort brief kom die begrip dankbaarheid soos ’n refrein voor. Nie minder nie as 10 keer in die brief roep Paulus die gemeente op tot dankbaarheid. En Paulus sit in die tronk (4:18b)!Wat is sy geheim? Paulus se besef hoe baie...

read more

Hoofstuk van die dag: Kolossense 2

... in Hom is julle gewortel en in Hom word julle opgebou en versterk in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle oorvloedig is in dankbaarheid. (Kol 2:7, 2020-vertaling) Gister het ons gesien dat ons fyn moet luister om God se wil te kan ken. Dis nie ’n klomp...

read more

Hoofstuk van die dag: Kolossense 1

Ons vra God dat Hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat Hy verlang. (Kol 1:9-10) Paulus bid vir die Kolossense, dat hulle sal leer om te luister en tyd sal...

read more

Hoofstuk van die dag: Kolossense 4

 Julle woorde moet altyd van goeie smaak getuig, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe om ’n ieder en ’n elk te antwoord. (vers 6, 2020 vertaling) Paulus druk hier op ’n baie seer plek in ons moderne samelewing. Om ’n wag voor jou mond te sit, is nie meer die...

read more

Hoofstuk van die dag: Kolossense 3

Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit. (vers 1) Wat Paulus hier skryf, is ingrypend vir jou mens-wees. Jy is op ’n geheimenisvolle manier aan Christus...

read more

Hoofstuk van die dag: Kolossense 2

In Hom is julle ook besny, nie met die besnydenis deur mensehande nie, maar deur die besnydenis van Christus, waardeur julle sondige bestaan weggeneem is. (vers 11, 2020 vertaling) Hoe raak ons ontslae van die pes van die sonde?Daar ons is kant, en God se kant. Ons...

read more

Hoofstuk van die dag: Kolossense 1

God het ons uit die mag van die duisternis gered, en verplaas na die koninkryk van sy geliefde Seun ... (vers 13, 2020 vertaling) Paulus herinner ons daaraan dat daar ’n groter werklikheid is as die een wat ons met ons eie oë kan sien: God se werklikheid. Dis ’n leuen...

read more
image_pdfimage_print

Views: 80