Eie gebede

Epiklese nav Ps 131

Epiklese nav Ps 131

Here God Ons aanbid U vanoggend in die stilte van u huis. Saam met die psalm wil ons vanoggend vir U kom loof omdat ons ook rus vind by u altare, Here, Almagtige, ons Koning en ons God! Een dag in u huis is vir ons beter as duisend daarbuite. Ons wil liewer by die...

read more
Lofverheffing vir Paasfees

Lofverheffing vir Paasfees

Juig, hemelse magte! Sing, engelkore! Juig, ganse skepping rondom die troon van God! Jesus Christus, ons Koning, het opgestaan! Juig, o aarde! Christus het oorwin! Die duisternis verdwyn vir ewig! Juig, o kerk van die Here Jesus! Juig, want die verrese Verlosser het...

read more
DANKGEBED n.a.v. Kol. 1:9-14

DANKGEBED n.a.v. Kol. 1:9-14

Hemelse Vader, ons dank U vanoggend met blydskap omdat U ons geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig.Dankie, Here, dat U ons uit die mag van die duisternis weggeruk heten ons onder die heerskappy van u Seun wat...

read more
GEBED nav Kol. 1:3-5 en 15-20

GEBED nav Kol. 1:3-5 en 15-20

Drie-enige God Ons aanbid U as God, die Vader van ons Here Jesus Christus, en ons dank U dat ons in U kan glo en mekaar kan liefhê. Ons weet, Here, dat dit nie uit onsself kom nie, maar gegrond is op die hoop wat vir ons in die hemel bewaar word. O Vader wat ons...

read more
Gebed om bewaring teen die Bose

Gebed om bewaring teen die Bose

n.a.v. 1 Kor. 10:13 Here, God van Abraham, Isak en Jakob, God van Moses en Paulus, Ek kom in nederige ootmoed voor U buig. Want ek is bang, Here. Ek is bang ek kan dieselfde pad as die Israeliete stap. Ek is bang ek beland in die kloue van die duiwel, en hy sleep my...

read more
Gebed om vergifnis nav Esra 9:6-15

Gebed om vergifnis nav Esra 9:6-15

Ons God, ons is te skaam, ons het nie die vrymoedigheid om ons kop voor U op te tel nie. Ons sonde is hoog opgestapel, ons misdade staan hemelhoog. Van die tyd van ons voorvaders af tot vandag toe is ons bestaan vol oortredings teen U. Wat kan ons nou sê, ons God? Ons...

read more
Gebed vir die jaar wat voorlê

Gebed vir die jaar wat voorlê

Openbaringe 4 Dankie, Hemelse Vader, dat ons onder ’n geopende hemel kan lewe, dat ons kan weet U sit op die troon, dat U die geskiedenis en ons lewens in U vaderhande veilig hou. Dankie, Here Jesus, dat U die Koning van u kerk is en altyd sal bly, dat U regeer, ook...

read more
Adventsgebed na aanleiding van Luk 21:28

Adventsgebed na aanleiding van Luk 21:28

Lukas 21:28As hierdie dinge begin gebeur, staan dan regop en lig julle kop op, want dan is julle verlossing naby. Here, dankie dat U ons daaraan herinner dat U aan die kom is; dat daar ’n dag sal aanbreek wanneer U op die wolke van die hemel sal verskyn om alles te...

read more
Dankgebed vir Kersfees

Dankgebed vir Kersfees

Ons dank U, Jesus Christus, dat U by ons is, al die dae van ons lewe. Dankie dat U by ons is ∙ as ons bly is, om saam met ons te juig∙ as ons vrolik is, om saam met ons te lag∙ as ons hartseer is, om saam met ons te ween∙ as ons gespanne is, om die senuwees te...

read more
image_pdfimage_print

Views: 62