Eie gebede

GEBED nav Kol. 1:3-5 en 15-20

GEBED nav Kol. 1:3-5 en 15-20

Drie-enige God Ons aanbid U as God, die Vader van ons Here Jesus Christus, en ons dank U dat ons in U kan glo en mekaar kan liefhê. Ons weet, Here, dat dit nie uit onsself kom nie, maar gegrond is op die hoop wat vir ons in die hemel bewaar word. O Vader wat ons...

read more
Gebed om bewaring teen die Bose

Gebed om bewaring teen die Bose

n.a.v. 1 Kor. 10:13 Here, God van Abraham, Isak en Jakob, God van Moses en Paulus, Ek kom in nederige ootmoed voor U buig. Want ek is bang, Here. Ek is bang ek kan dieselfde pad as die Israeliete stap. Ek is bang ek beland in die kloue van die duiwel, en hy sleep my...

read more
Gebed om vergifnis nav Esra 9:6-15

Gebed om vergifnis nav Esra 9:6-15

Ons God, ons is te skaam, ons het nie die vrymoedigheid om ons kop voor U op te tel nie. Ons sonde is hoog opgestapel, ons misdade staan hemelhoog. Van die tyd van ons voorvaders af tot vandag toe is ons bestaan vol oortredings teen U. Wat kan ons nou sê, ons God? Ons...

read more
Gebed vir die jaar wat voorlê

Gebed vir die jaar wat voorlê

Openbaringe 4 Dankie, Hemelse Vader, dat ons onder ’n geopende hemel kan lewe, dat ons kan weet U sit op die troon, dat U die geskiedenis en ons lewens in U vaderhande veilig hou. Dankie, Here Jesus, dat U die Koning van u kerk is en altyd sal bly, dat U regeer, ook...

read more
Adventsgebed na aanleiding van Luk 21:28

Adventsgebed na aanleiding van Luk 21:28

Lukas 21:28As hierdie dinge begin gebeur, staan dan regop en lig julle kop op, want dan is julle verlossing naby. Here, dankie dat U ons daaraan herinner dat U aan die kom is; dat daar ’n dag sal aanbreek wanneer U op die wolke van die hemel sal verskyn om alles te...

read more
Dankgebed vir Kersfees

Dankgebed vir Kersfees

Ons dank U, Jesus Christus, dat U by ons is, al die dae van ons lewe. Dankie dat U by ons is ∙ as ons bly is, om saam met ons te juig∙ as ons vrolik is, om saam met ons te lag∙ as ons hartseer is, om saam met ons te ween∙ as ons gespanne is, om die senuwees te...

read more
GEBED VIR DIE OPSTANDING

GEBED VIR DIE OPSTANDING

Wat ’n wonder, Here Jesus, dat U leef,dat die magte van die dood en die doderyk U nie kon oorweldig nie,dat U opgestaan het,die graf oopgebreek het,nuwe lewe gebring het vir die wêreld, vir ons. Dankie dat ons hoop kan hê,met verwagting kan leef omdat U lewe. Dankie...

read more
GEBED VIR DIE NUWE JAAR

GEBED VIR DIE NUWE JAAR

Here ons GodHier aan die begin van die nuwe jaar wil ons geborgenheid en troos by U kom soek. Daar is so baie dinge wat ons nie weet nie, so baie dinge wat vir ons nuut sal wees in die nuwe jaar, dinge wat op ons wag. Dankie dat Ú weet wat dit is, Here. Dankie dat U...

read more
Gebed om vreugde op 3e Advent (Gaudete)

Gebed om vreugde op 3e Advent (Gaudete)

Ons dank U, Here Jesus, dat U gekom het om blydskap vir ons te bring. Ons het dit so nodig in hierdie dae van treurige nuus in die wêreld. Ons bely dat ons ons dikwels só blind staar teen al die slegte nuus wat ons hoor, teen al die slegte dinge wat ons beleef, dat...

read more

Hits: 38

Volg en laaik my asb: