Eie gebede

Dankgebed vir Kersfees

Dankgebed vir Kersfees

Ons dank U, Jesus Christus, dat U by ons is, al die dae van ons lewe. Dankie dat U by ons is ∙ as ons bly is, om saam met ons te juig∙ as ons vrolik is, om saam met ons te lag∙ as ons hartseer is, om saam met ons te ween∙ as ons gespanne is, om die senuwees te...

read more
GEBED VIR DIE OPSTANDING

GEBED VIR DIE OPSTANDING

Wat ’n wonder, Here Jesus, dat U leef,dat die magte van die dood en die doderyk U nie kon oorweldig nie,dat U opgestaan het,die graf oopgebreek het,nuwe lewe gebring het vir die wêreld, vir ons. Dankie dat ons hoop kan hê,met verwagting kan leef omdat U lewe. Dankie...

read more
GEBED VIR DIE NUWE JAAR

GEBED VIR DIE NUWE JAAR

Here ons GodHier aan die begin van die nuwe jaar wil ons geborgenheid en troos by U kom soek. Daar is so baie dinge wat ons nie weet nie, so baie dinge wat vir ons nuut sal wees in die nuwe jaar, dinge wat op ons wag. Dankie dat Ú weet wat dit is, Here. Dankie dat U...

read more
Gebed om vreugde op 3e Advent (Gaudete)

Gebed om vreugde op 3e Advent (Gaudete)

Ons dank U, Here Jesus, dat U gekom het om blydskap vir ons te bring. Ons het dit so nodig in hierdie dae van treurige nuus in die wêreld. Ons bely dat ons ons dikwels só blind staar teen al die slegte nuus wat ons hoor, teen al die slegte dinge wat ons beleef, dat...

read more
Lofgebed aan Jesus

Lofgebed aan Jesus

Here Jesus, ons loof en aanbid U! U het u bediening honger begin, tog is U die brood van die lewe.U het u aardse bediening dors geëindig, tog is U die lewende water.U was moeg, tog gee U ons rus.U het belasting betaal, tog is U ons Koning.U is van duiwelbesetenheid...

read more
GEBED BY NAGMAAL

GEBED BY NAGMAAL

Here GodVoor ons op die tafel is brood en wyn; ’n klein stukkie brood vir elkeen, en skaars ’n slukkie wyn. En tog is dit soveel meer – dit is Uself wat U hier voor ons kom breek en uitgiet. Want dit is nie net brood en wyn nie, dit is u liggaam, u bloed, geoffer vir...

read more
Gebed vir Lydenstyd n.a.v. Joh 12:1-8

Gebed vir Lydenstyd n.a.v. Joh 12:1-8

O Here, wees ons, sondaars, genadig! Ons wat ook soos Judas so geneig is om sommetjies te maak as ons ons lewe voor U bedink. Ons wat uitreken wat ons gaan kry in ruil vir dit wat ons gee vir U en vir u kerk.Maak ons soos Maria, Here, wat nie vra wat dit ons kos nie....

read more
Adventsgebed

Adventsgebed

Here onse Here! Ons aanbid U as die God van hemel en aarde: U die Skepper en onderhouer van die ganse heelal, U wat ons van voor die grondlegging van hierdie wêreld af al liefhet en uitgekies het om u kinders te word; U wat u Seun in die volheid van die tyd gestuur...

read more
Gebed vir Heilige Donderdag

Gebed vir Heilige Donderdag

Here Jesus, op hierdie heilige aand gaan ons gedagtes terug na daardie aand, soveel jare gelede, toe U die laaste keer met u dissipels die pasga gevier het. Ook hy wat U verraai het, was saam met U aan tafel. Ook hy wat U verloën het, was daar. Ook hulle wat weggevlug...

read more