Die boek Jona

Jona vertel die verhaal van ‘n ongehoorsame profeet wat nie die Here se opdrag wou uitvoer nie. Hy moes na Israel se aartsvyande in Nineve gaan en daar gaan preek. Hy vlug egter, en dan keer die Here hom voor.

Die boek Jona, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: Jona 4

Ek het geweet U is ’n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het. (vers 2) Ongelooflik. Jona ken die Here. Hy weet God is ’n genadige God. Maar hy stem glad nie met God saam nie, want God is volgens hom...

read more

Hoofstuk van die dag: Jona 3

Die mense van Nineve het toe in God geglo en hulle het ’n dag aangekondig om te vas. Groot en klein het rouklere aangetrek. (vers 5) God was nog nie klaar met sy onwillige profeet nie. Skaars is sy klere droog en weer skoon ná sy rit in die vis se maag, of God herhaal...

read more

Hoofstuk van die dag: Jona 2

In my nood het ek tot die Here geroep, en Hy het my gebed verhoor. Diep in die doderyk het ek hulp gevra, en U, Here, het my gehoor. (vers 2) Hierdie hoofstuk is die gelukkigste hoofstuk in die verhaal. Dit vertel van verlossing en dankbaarheid, ’n wonderwerk en ’n...

read more

Hoofstuk van die dag: Jona 1

Maar Jona het klaargemaak om na Tarsis toe te vlug, weg van die Here af. (vers 3) Jona het nie God se hart verstaan nie. Want by God het dit nooit net om die volk Israel gegaan nie. Israel moes bloot ’n kanaal wees waardeur God se seën na ander kan vloei, ook na...

read more

Visits: 63

Volg en laaik my asb: