Die Evangelie volgens Markus

Markus vertel die fantastiese nuus dat Jesus eintlik die Seun van God is. Ja, God het sy eie Seun na die wêreld gestuur. Anders as wat baie mense destyds gedink het, het God se Seun nie gekom om te kom heers of selfs om die Romeine “reg te sien” nie. Markus wys vir ons dat Jesus om ’n ander rede na die wêreld gekom het. Hy het gekom om te ly en te sterf. Sy lyding aan die kruis is dus eintlik die bewys dat Hy die Seun van God is.

Die Evangelie volgens Markus, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: Markus 16

Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang. (vers 8) Só eindig die oorspronklike Evangelie van Markus – stomp, half onklaar, sou ’n mens wil sê. Alles...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Markus 15

Josef het ’n stuk linne gekoop, Jesus van die kruis gaan afhaal, Hom in die linne toegedraai en neergelê in ’n graf wat in die rots uitgekap was. (vers 46) Dit is insiggewend om te lees hoe Markus oor Jesus se dood skryf. Die offisier by die kruis was diep getref:...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Markus 14

Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. (vers 26) Hierdie hele hoofstuk vertel die verhaal van hoe Jesus in sy nood in die steek gelaat is en hoe sy lewe einde se kant toe staan. Die priesterhoofde en skrifgeleerdes beplan sy dood; die...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Markus 13

Wees op julle hoede; wees waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die tyd daar is nie. (vers 33) Terwyl hierdie ’n baie emosionele tyd vir Jesus moes gewees het, en Hy begin afskeid neem van die lewe tussen sy mense, is die dissipels steeds op ’n heel ander bladsy....

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Markus 12

Jesus antwoord hom: “Die eerste is: ‘Luister, Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag.’ Die tweede is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Markus 11

Hy sê toe vir die boom: “Van jou sal niemand tot in der ewigheid ooit weer vye eet nie.” (vers14) Sou die spanning oor sy naderende dood breekpunt bereik het, dat Jesus dit op die stomme vyeboom uithaal? Dit lyk my nie so nie. Die vyeboom wat sonder vrugte gestaan...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Markus 10

Jesus het gaan staan en gesê: “Roep hom nader.” (vers 49) Markus 10 is ’n hoofstuk wat ’n mens wéér en wéér moet lees, want hier is baie om in te neem: Jesus se standpunt oor egskeiding; sy liefde vir kinders; sy aandrang dat niks tussen jou en God mag kom nie; en nóg...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Markus 9

Jesus het gaan sit en die twaalf geroep. Hy sê toe vir hulle: “As iemand die eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal se dienaar wees.” (vers 35) Een van ons basiese behoeftes is om raakgesien te word, erken te word, en ook om belangrik te wees, al is dit dan...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Markus 8

“As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg ...” (vers 34) Markus hou in hoofstuk 8 vir ons twee prentjies op. Die een is van Jesus wat die mense innig jammer gekry het en dit nie oor sy hart kon kry om hulle sonder kos huis...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Markus 7

“Niks wat van buite af in ’n mens ingaan, kan hom onrein maak nie; maar die dinge wat uit ’n mense uitkom, dit maak hom onrein.” (vers 15) Hierdie kwessie is so oud soos die berge: dat mense dink hulle beïndruk God met allerhande selfgemaakte reëls en wette. Nee, sê...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Markus 6

“Hy kon daar geen enkele wonderwerk doen nie, behalwe dat Hy sy hande op ’n paar siekes gelê en hulle gesond gemaak het. Hy was verbaas oor die ongeloof van die mense.” (vers 5-6) Markus gaan in hierdie hoofstuk voort met die een berig ná die ander oor Jesus se almag,...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Markus 5

“Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede.” (vers34) Ons lees in dié hoofstuk van ’n vrou 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely. Sy was raadop. Die dokters kon nie help nie. Toe hoor sy van die Here Jesus. Sy het geglo dat Hý haar kan genees, en daarom wou sy tot...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Markus 4

“Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?” (vers 40) Twee sake in dié hoofstuk staan vir my uit. Die eerste is die gelykenis van die saaier wat aanhou saai, al sal al die saad nie vrug oplewer nie. Ek loop al ’n hele ruk met die gedagte in my kop dat ons...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Markus 3

“Elkeen wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder.” (vers 35) In die Johannes 1:11 staan daar: “... tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie.” ’n Mens lees half vinnig daaroor. Maar in Markus 3 sien jy die werklikheid: Die Fariseërs wou Hom...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Markus 2

“Toe Hy by die tolhuis verbygaan, sien Hy vir Levi seun van Alfeus daar sit, en Hy sê vir hom: ‘Volg My!’ Levi het opgestaan en Hom gevolg.” (vers 14) Levi is die vyfde dissipel wat Jesus gevra het om Hom te volg. Ons lees van die eerste vier in hoofstuk 1. Die...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Markus 1

“Die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin só:” (vers 1) ’n Mens is half uitasem as jy die eerste hoofstuk van Markus gelees het. So baie gebeur! En dit gebeur haastig, vinnig, dadelik. Markus gebruik sterk woorde om dit te beskryf: gestroom (5);...

Lees verder

Pin It on Pinterest

Share This