Die Evangelie volgens Markus

Markus vertel die fantastiese nuus dat Jesus eintlik die Seun van God is. Ja, God het sy eie Seun na die wêreld gestuur. Anders as wat baie mense destyds gedink het, het God se Seun nie gekom om te kom heers of selfs om die Romeine “reg te sien” nie. Markus wys vir ons dat Jesus om ’n ander rede na die wêreld gekom het. Hy het gekom om te ly en te sterf. Sy lyding aan die kruis is dus eintlik die bewys dat Hy die Seun van God is.

Die Evangelie volgens Markus, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: Lukas 24

Ons het so gehoop dat dit Hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die derde dag vandat die dinge gebeur het. (vers 21) Verwarring, teleurstelling, ’n warboel van emosies. Dís hoe die dissipels was op daardie eerste Paassondag. Eers ontdek Jesus se ma...

read more

Hoofstuk van die dag: Lukas 23

Pilatus het toe besluit dat aan hulle eis voldoen moes word. (vers 24) Pilatus het geweet Jesus is onskuldig; trouens, hy het dit self drie maal gesê (vers 4, 14 en 22). Selfs Herodes Antipas kon nie skuld in Hom vind nie (vers 15). Tog stuur Hy Jesus na Golgota. Sy...

read more

Hoofstuk van die dag: Lukas 22

Toe antwoord Hy hulle: “Kyk, net soos julle die stad ingaan, sal ’n man wat ’n kruik water dra, julle ontmoet. Gaan saam met hom tot in die huis waar hy ingaan ...” (vers 10) Wanneer ’n mens die hoofstuk met aandag lees, kan jy beswaarlik ongeroerd bly. ’n Mens moet...

read more

Hoofstuk van die dag: Lukas 21

As hierdie dinge begin gebeur, staan dan regop en lig julle kop op, want dan is julle verlossing naby. (vers 28) “Hierdie dinge” waarvan die Here hier praat, is die wêreld wat op sy kop gaan staan, en alles is deurmekaar. Die klimaat sal net nie meer dieselfde wees...

read more

Hoofstuk van die dag: Lukas 20

Maar toe die boere hom sien, het hulle onder mekaar geredeneer: ‘Dit is die erfgenaam dié. Kom ons slaan hom dood, dan is die erfenis ons s’n.’ (vers 14) Jesus se gelykenisse teken heel dikwels ’n prentjie wat nie mooi inpas in ons manier van dink nie. Watter...

read more

Hoofstuk van die dag: Lukas 19

Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. (vers 3) Jesus is op pad na die paasfees in Jerusalem; sy laaste paasfees. ’n Groot groep mense is by Hom. Lukas praat van ’n skare (18:36 en 19:3). Ek sou ook graag deel van...

read more

Hoofstuk van die dag: Lukas 18

Ek sê vir julle: Hy sal hulle help, en gou ook! “Maar sal die Seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind?” (vers 8) Die gelykenis van die weduwee en die regter is eintlik ’n on-gelykenis, want God is júís nie soos die hardvogtige regter nie. Daarom, sê...

read more

Hoofstuk van die dag: Lukas 17

Die apostels sê toe vir die Here: “Gee ons meer geloof.” (vers 5) Jesus praat hier met sy dissipels oor die plig om te vergewe (vers 4). As ek sien hoe sukkel mense soms om te vergewe, is dit nie vreemd dat die dissipels dan vir meer geloof vra nie. Dis asof hulle sê...

read more

Hoofstuk van die dag: Lukas 16

En Ek sê vir julle: Gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige wonings sal ontvang. (vers 9) Hierdie gelykenis klink vir ons vreemd. Wat sê Jesus eintlik?Die leidraad lê in die...

read more

Hoofstuk van die dag: Lukas 15

En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. (vers 20) Hierdie beeld van ’n pa wat op sy verlore kind afstorm en hom omhels, is vir my een...

read more

Hoofstuk van die dag: Lukas 14

“As iemand na My toe kom, kan hy nie my dissipel wees nie tensy ...” (vers 26) Ons lees en luister selektief. Ons sien en hoor wat ons wíl hoor en filter die res uit. Ons doen dit op talle terreine, en ongelukkig ook met Jesus se woorde. Ons hoor baie goed dat Jesus...

read more

Hoofstuk van die dag: Lukas 13

Toe vra iemand Hom: “Here, is dié wat gered word, maar min?” (vers 23) Ek vermoed die meeste Christene het al oor dié vraag gewonder, en dan dink jy oor ander om te besluit wie hemel toe gaan en wie dit nie gaan maak nie.Jesus was nie beïndruk met dié vraag nie, want...

read more

Hoofstuk van die dag: Lukas 12

Gelukkig is die slawe vir wie die eienaar by sy koms wakker sal aantref. Dit verseker Ek julle: Hy sal hulle aan tafel laat sit, self ’n voorskoot aansit en hulle kom bedien. (vers 37) Ons weet almal Jesus kom eendag weer. Hy het dit in soveel woorde belowe (kyk o.a....

read more

Hoofstuk van die dag: Lukas 11

As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee – die Vader in die hemel nog baie meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir dié wat vra. (vers 13) Waarvoor kan ’n mens bid? Mag ’n mens meer as een keer vir dieselfde saak vra? Wanneer moet jy ophou...

read more

Hoofstuk van die dag: Lukas 10

Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: “En wie is my naaste?” (vers 29) Die wetgeleerde se vraag is nie so onskuldig soos dit klink nie. Hy wou eintlik weet wie almal hy moet insluit, en wie kan hy uitsluit wanneer die opdrag tot naasteliefde na...

read more

Hoofstuk van die dag: Lukas 9

Terwyl hulle op pad was, sê iemand vir Hom: “Ek sal U volg waar U ook al gaan.” (vers 57) Jesus het dikwels mense opgeroep om Hom moet volg, soos vers 59 bevestig. In Matt 11:28 nooi Hy immers: “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus...

read more

Hoofstuk van die dag: Lukas 8

Die deel wat in goeie grond val, dui op dié wat die woord met ’n goeie en opregte hart hoor en dit bewaar en deur volharding vrug dra. (vers 15) Jesus se gelykenis van die saaier dwing ons om onsself te ondersoek oor wat ons met God se Woord maak. Want nie almal wat...

read more

Hoofstuk van die dag: Lukas 7

“Is U die Een wat sou kom, of moet ons ’n ander een verwag?” (vers 19) In Jesus se eie woorde was niemand voor Hom groter as Johannes nie (vers 28). Hy was ’n groot profeet wat soos ’n Elia van ouds die volk weer na God toe moes teruglei. Dit het hy met oorgawe...

read more

Hoofstuk van die dag: Lukas 6

Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is. (vers 36) As ’n mens in Lukas 6 lees wat Jesus gedoen en gesê het, kan jy dalk die indruk kry dat Hy moedswillig was en opsetlik die bestaande orde en leiers uitgedaag het. Hy maak wat Hy wil op die sabbat, wat vir die...

read more

Hoofstuk van die dag: Lukas 5

Maar Hy het Hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid. (vers 16) Dis moeilik om uit die gegewens in die Evangelies ’n rekonstruksie van Jesus se dagprogram te maak. Dit is egter duidelik dat sy program baie vol was. Lukas laat iets daarvan deurskemer...

read more

Hoofstuk van die dag: Lukas 4

Jesus het na Galilea toe teruggegaan vol van die krag van die Gees ... (vers 14) Jesus het vol van die Heilige Gees (vers 1) die woestyn ingegaan en is daar 40 dae lank deur Satan versoek. Daarná kom Hy terug, vol van die krag van die Gees (vers 14). Die versoekings...

read more

Hoofstuk van die dag: Lukas 3

Toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop, en terwyl Hy staan en bid, het die hemel oopgegaan ... (vers 21) Anders as in Matteus en Markus word Johannes die Doper glad nie in Lukas genoem met Jesus se doop nie. Lukas gee ’n ander stukkie inligting:...

read more

Hoofstuk van die dag: Lukas 2

Jesus se ouers het elke jaar vir die paasfees Jerusalem toe gegaan. Toe Hy twaalf jaar oud was, het hulle weer soos gebruiklik daarheen gegaan vir die fees. (vers 41-42) Hoe meer ek van Maria en Josef lees, hoe beter verstaan ek hoekom God juis húlle twee gekies het...

read more

Hoofstuk van die dag: Lukas 1

Maria sê toe: “Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het.” (vers 38) Lukas begin sy Evangelie met die berigte van die engel Gabriël wat twee toekomstige ouers besoek: die priester Sagaria, wat al jare lank gebid het (vers 13) vir ’n seun, en...

read more