Genesis

Die woord Genesis beteken “begin”. In hierdie boek lees ons van die begin van alle dinge, en ook die begin van God se spesiale pad met Abraham en sy nageslag. As sulks vorm dit die basis vir die res van die Bybelse verhaal.

Genesis, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: Genesis 50

Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen: Hy het gesorg dat ’n groot volk nou in die lewe gebly het. (vers 20) Josef het in dit wat met hom gebeur het, God se hand, God se plan gesien. Wanneer Josef terugkyk na wat gebeur het, sien hy nie net die...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 49

Juda, dit is jy vir wie jou broers sal eer ... (vers 8) Juda was die vierde oudste seun van Jakob. Drie ander broers het voor hom in die ry gestaan om die vernaamste te wees: Ruben, Simeon en Levi. En hulle het al drie hulle aanspraak verloor oor hulle onbeteuelde...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 48

Toe sê Israel vir Josef: “Ek gaan binnekort sterf, maar God sal by julle wees. Hy sal julle terugbring in die land van julle voorvaders.” (vers 21) Josef het in Egipte die kruin bereik. Hy was voorspoedig, magtig, suksesvol, en baie welvarend. In vergelyking met die...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 47

“Wanneer ek sterf, moet jy my uit Egipte wegvat en in die graf van my voorvaders gaan begrawe.” (vers 30) Ná al Jakob se wedervaringe en sy pogings om die beloofde land syne te maak (dink maar aan sy stryd met Esau) het hy steeds baie min om te wys: net die...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 46

Israel en almal by hom het vertrek. Hy het by Berseba gekom en daar ’n offer gebring aan die God van sy pa Isak. (vers 1) God het vir Abraham twee goed belowe: Hy sal vir hom ’n eie land gee, en ’n groot nageslag (Gen 12:1-3). Vir Abraham en Isak was ’n groot nageslag...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 45

Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uit gestuur om lewens te red. (vers 5) Dis asof die legkaarstukkies van Josef se lewe in mekaar begin pas. Skielik maak soveel dinge vir hom sin: sy drome van...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 44

“En my beker, my silwerbeker, moet julle bo in die sak van die jongste sit saam met die geld vir sy graan.” (vers 2) Met watter soort speletjie is Josef hier besig? Vir my lyk dit of sy plan was om Benjamin in hegtenis te neem en die ander weg te jaag. Dan is hy...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 43

Hulle het by Josef gekom, en toe hy sien Benjamin is by hulle, sê hy vir sy hoofamptenaar: “Vat die manne na my huis toe. Laat slag en laat ’n ete voorberei, want hulle moet vanmiddag by my eet.” (vers 15-16) Ons het grootgeword met die idee dat Josef ’n wonderlike...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 42

(Josef) het aan sy drome van vroeër gedink ... (vers 9) Toe Josef se oudste seun gebore is, het hy hom Manasse genoem, want, het hy gesê, God het hom alles laat vergeet, ook wat sy familie hom aangedoen het (Gen 41:51). Daar was baie om te vergewe, en ek vermoed Josef...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 41

En toe die hongersnood straf word in die ander lande, het die mense van die hele wêreld Egipte toe gekom om koring te koop by Josef. (vers 57) God is ’n ruimhartige God – nie net vir ’n paar uitgesoekte bevoorregte kinders van Hom nie, maar vir almal. Die Here Jesus...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 40

Maar die hoof van die skinkers het nie aan Josef gedink nie, hy het van Josef vergeet. (vers 23) Ek wonder of Josef alte bewus was van die Here se teenwoordigheid (Gen 39:23). Ek glo hy het in dié tyd dikwels tot God geroep – in die put, op pad na Egipte, in Potifar...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 39

Die Here was by Josef en dit het baie goed gegaan met hom. (vers 2)... alles was in Josef se hande, want die Here was by hom. (vers 23) Die Josef van Gen 39 verskil radikaal van die bedorwe brokkie van Gen 37. Ons leer hom hier ken as ’n verantwoordelike en...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 38

Juda het haar gesien en gedink sy is ’n prostituut. [...] Hy het na haar toe uitgedraai ... (vers 15-16) Hoekom staan Juda en Tamar se verhaal in die Bybel? Vir ’n antwoord moet ons begin by hulle nageslag. By die groot koning Dawid, en veral by Jesus Christus. ’n...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 37

Die Midianiete het vir Josef in Egipte verkoop aan Potifar. Hy was aan die farao se paleis verbonde as hoof van die lyfwag. (vers 36) Hier is nou regtig nie ’n enkele karakter in Genesis 37 van wie ek hou nie. Jakob bederf Josef gruwelik; die broers is wreedaards, en...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 36

Hier volg besonderhede uit die familiegeskiedenis van Esau, dit is Edom. (vers 1) Omdat die Ou Testament hoofsaaklik konsentreer op die Israeliete, die nageslag van Jakob, en Jesus óók uit hierdie geslagslyn gebore is, is ’n mens geneig om te dink dat Esau ’n slegte...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 35

God het vir Jakob gesê: “Maak jou klaar en gaan na Bet-El toe en bly daar. Bou vir My daar ’n altaar. Ek is die God wat daar aan jou verskyn het toe jy vir jou broer Esau gevlug het.” (vers 1) Wanneer jy in die nood is, is dit maklik om beloftes aan God te maak. Toe...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 34

Toe Sigem seun van die Hewiet Gamor, ’n volksleier, haar sien, het hy haar gegryp en met haar gemeenskap gehad. Hy het haar verkrag. (vers 2) Sjoe. Wat kan ’n mens nou eintlik oor hierdie hoofstuk sê? Hier is net slagoffers: Dina is verkrag en word boonop gyselaar in...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 33

Jakob het geantwoord: “Dit is die kinders wat God in sy liefde aan my gegee het.” (vers 5)“Aanvaar tog my geskenk wat vir u gebring is, want God was goed vir my en ek het oorgenoeg.” (vers 11) Die eerste toets waarvoor die “nuwe” Jakob ná sy ontmoeting met God gestel...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 32

Toe vra die man: “Wat is jou naam?” en hy antwoord: “Jakob.” (vers 27) Jakob was nie ’n slegte ou nie. Hy was maar net lief daarvoor om te wen, en dit het ongelukkig sy gesonde oordeel aangetas. Dis dié dat hy dit oor sy hart kon kry om sy eie broer uit sy...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 31

(Laban) het vir Jakob gesê: “Wat het jy gedoen? Jy het my bedrieg en my dogters weggevat asof hulle krygsgevangenes is. (vers 26) Dít is nie ’n beskuldiging wat ’n gelowige behoort te kry nie, veral nie as dit boonop nog waar is nie! Jakob kan nou maar eenmaal nie sy...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 30

Jakob het toe jong lote van populiere, amandels en plataanbome gevat en stroke daarvan afgeskil sodat daar wit strepe op die lote was. (vers 37) In die Nabye Ooste is bokke gewoonlik swart of bruin en skape wit. Bont skape en bokke was die uitsondering en so ook swart...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 29

(Jakob) het vir Ragel baie liewer gehad as vir Lea ... (vers 30) Aan die een kant wil ’n mens sê: Boontjie kry sy loontjie. Jakob is hierdie keer aan die kortste end van die skelmstreek. Maar die gevolg is hartverskeurend. In hierdie dae van sensitiwiteit oor geweld...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 28

God die Almagtige sal jou seën: Hy sal jou vrugbaar maak en jou ’n groot nageslag gee. Jy sal ’n baie groot volk word. (vers 3) Ons weet heeltemal te min van Isak. As ’n mens jou gedagtes so vinnig oor Isak se lewe laat gaan, is die dinge wat ons onthou, dat hy so...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 27

Luister, my seun! Vlug Haran toe, na my broer Laban toe ... (vers 43) Soms moet mens dinge maar liewer aan die Here oorlaat, dat Hý besluit wat is reg. As Rebekka maar dit gedoen het! Jakob moes vir sy lewe vlug uit die einste land wat hy kragtens sy pa se seën...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 26

Hulle het geantwoord: “Ons het baie duidelik gesien die Here is by jou. Ons wil onder eed ’n ooreenkoms met jou aangaan. Ons wil ’n verdrag met jou sluit ...” (vers 28) Hierdie is nou ’n geval van die appel wat nie ver van die boom val nie. Soos sy pa, jok Isak ook...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 25

Isak het vir Esau voorgetrek, want Isak het van wildsvleis gehou. Rebekka weer het vir Jakob voorgetrek. (vers 28) Jakob en Esau se verhaal het met soveel hoop begin: Isak bid tot die Here, en Hy verhoor die gebed en Rebekka word swanger; Rebekka raadpleeg die Here en...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 24

Hy het gebid: “Here, God van Abraham wie se slaaf ek is, laat daar vandag iets met my gebeur; betoon tog u trou aan my eienaar Abraham. (vers 12) Isak en Rebekka se liefdesverhaal begin by ’n gelowige slaaf wat in afhanklikheid van God sy opdrag aanpak. Voor én na hy...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 23

So het die stuk grond met die grot daarop uit die hande van die Hetiete oorgegaan na Abraham as begraafplek wat aan hom behoort. (vers 20) Sara se dood beklemtoon die feit dat Abraham ná al die jare steeds ’n bywoner in Kanaän was (vers 4), al het God die land aan hom...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 22

Abraham het geantwoord: “My seun, God sal sy eie offerlam voorsien.” (vers 8) ’n Mens sidder as jy hierdie gedeelte lees. Kan dit donkerder word? Dat jy gehoorsaam moet wees, al gaan dit teen elke stukkie logika in? Maar iewers in hierdie verskriklike verhaal het God...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 21

Toe Sara die seun wat Hagar die Egiptiese slavin vir Abraham in die wêreld gebring het, sien lag, sê sy vir Abraham: “Jaag hierdie slavin en haar seun weg. Die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erf nie.” (vers 9-10) Gen 21 begin met die...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 20

Verder het Abimelek vir hom gesê: “Wat het jou besiel om so iets aan te vang?” (vers 10) Ons ken dit almal: daardie troetel-sondes waaroor jy maar weer en weer struikel. Hierdie hoofstuk wys dat dit nie net jy is wat ’n probleem daarmee het nie. Die vader van die...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 19

Lot het toe vir sy aanstaande skoonseuns gaan sê: “Kom uit hierdie plek uit, want die Here gaan hierdie stad verdelg,” maar hulle het gedink Lot maak ’n grap. (vers 14) Lot se verhaal is een van die mees tragiese in die Bybel. Hy het soveel potensiaal gehad. Hy het...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 18

en toe dink die Here: sal Ek vir Abraham wegsteek wat Ek wil doen? (vers 17)Die mans het weggedraai Sodom toe, maar die Here het by Abraham bly staan. (vers 22) Wat ’n ongelooflike hoofstuk in Abraham se lewe! God kom hom persoonlik besoek, amper soos dit nog in die...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 17

Toe het Abraham op sy knieë geval en hy het gelag en gedink: kan daar vir ’n man van honderd ’n kind gebore word, of kan Sara wat negentig is, ’n kind in die wêreld bring? (vers 17) Abraham val op sy knieë voor die Here neer, maar in sy hart lag hy. Hy het al daardie...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 16

Hagar het toe die Naam van die Here wat daar met haar gepraat het, aangeroep en gesê: “U is ’n God wat my sien, hier het ek Hom gesien wat my gesien het.” (vers 13) Hierdie hoofstuk is nie een van die hoogtepunte in Abram en Sarai se lewe nie. Trouens, nie een van die...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 15

Toe het die Here vir Abram buitentoe laat gaan en vir hom gesê: “Kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan.” Verder sê die Here vir hom: “So baie sal jou nageslag wees.” (vers 5) Abram het ook twyfel en teleurstellings en oomblikke van moedeloosheid geken. So...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 14

Toe Abram hoor dat sy familielid weggevoer is, het hy sy volgelinge, drie honderd en agtien slawe wat by hom gebore is, hulle wapens laat vat en die konings agtervolg tot by Dan. (vers 14) Abram gaan bevry Lot en sy mense en die mense van Sodom en Gomorra uit die mag...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 13

Toe sê Abram vir Lot: “Daar behoort nie ’n getwis te wees tussen my en jou en tussen my veewagters en joune nie, want ons is familie. Die hele land lê oop voor jou. Gaan jy liewer weg van my af. As jy links gaan, gaan ek regs; en as jy regs gaan, gaan ek links.” (vers...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 12

In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. (vers 3) Die Here maak hier ’n nuwe begin in sy handelinge met die mens. Abram en Sarai word nou die draers van die geloof. In en deur hulle sal God voortaan al die geslagte van die aarde bereik. Om dit te...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 11

Die Here het afgekom om te kyk na die stad en die toring wat die mense vir hulle gebou het ... (vers 5) Die Bybel is vol humor en ironie. Hierdie is een van die kostelike voorbeelde daarvan. Die mense van Babel dink hulle is so wonderlik dat hulle ’n toring kan bou...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 10

Dit is die stamme van die seuns van Noag volgens hulle herkoms onder hulle eie nasies. Uit hulle het die nasies oor die aarde versprei na die oorstroming. (vers 32) Die hele Ou Testament, vanaf Genesis 12, vertel die verhaal van net een enkele volk: die Israeliete....

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 9

Hy het wyn gedrink en dronk geword. Toe het hy kaal in sy tent gelê. (vers 21) Die eerste vraag wat by ’n mens opkom as jy dié verhaal lees, is of wyndrink dan sonde is. Soos met alles in die Bybel, moet ’n mens ’n verklaring gaan soek in ander gedeeltes wat ook oor...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 8

Die Here het die offer aanvaar en Hy het by Homself gesê: “Ek sal nie weer so ’n ramp oor die aarde laat kom vanweë die mens nie. Van sy jeug af bedink die mens net slegte dinge, maar Ek sal nie weer al wat lewe laat omkom soos Ek gedoen het nie.” (vers 21) Hierdie...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 7

So het God alles wat op die aarde geleef het, uitgewis: mens en dier, ook dié wat kruip, en die voëls, hulle almal is weggevee van die aarde af. Net Noag en dié by hom in die ark is gespaar. (vers 23) ’n Mens kan beswaarlik die Noag-verhaal lees sonder om diep onder...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 6

Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat Hy die mens op die aarde gemaak het. (vers 5) Hierdie vertelling wil vir ons laat verstaan waarom die sondvloed moes...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 5

Toe God die mense geskep het, het Hy hulle gemaak as beeld van Homself. Man en vrou het Hy hulle geskep en Hy het hulle geseën en hulle “mens” genoem toe hulle geskep is. (vers 1-2) Ná die hartverskeurende vertellings van Gen 3 en 4 sou ’n mens kon dink dat die mens...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 4

Toe vra die Here vir Kain: “Waar is jou broer Abel?” (vers 9) Hierdie vraag van God aan Kain in Gen 4:9 moet ons saam lees met God se vraag aan Adam en Eva in Gen 3:9: “Waar is jy?” Dit omvat die twee basies verhoudinge waaroor God jaloers waak: Ons verhouding met...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 3

Die vrou het die slang geantwoord: “Ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons.” (vers 2-3) ’n Oerbegeerte in ons...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 2

Die Here God het toe ’n tuin in Eden in die ooste aangelê en die mens wat Hy gevorm het, daar laat woon. (vers 8) Gen 1 en 2 verskil van mekaar soos twee skilderye van dieselfde toneel van mekaar verskil. Waar Gen 1 die klem laat val op die skepping van die mens as...

read more

Hoofstuk van die dag: Genesis 1

In die begin het God die hemel en die aarde geskep. (vers 1) Genesis 1 het al tot baie argumente gelei, veral in die gesprek tussen Bybel en wetenskap. Klaarblyklik strook Gen 1 nie met die wetenskaplike feite nie. Daar is immers bewyse dat die aarde oor miljoene der...

read more
image_pdfimage_print

Visits: 259

Volg en laaik my asb:
onpost_follow
fb-share-icon20
Tweet20