Nehemia

Nehemia was ‘n hoë amptenaar aan Artasasta van Persië se hof. Toe hy hoor van die haglike posisie waarin Jerusalem en sy volksgenote daar verkeer, onderhandel hy met die koning. Dié stuur hom na Jerusalem om die stad te herbou. Dit doen hy met baie gebed en ondanks baie teenkanting.

Nehemia, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: Jeremia 50

Dan, in daardie tyd, sê die Here, sal daar navraag gedoen word na die sonde van Israel, na die oortredings van Juda, maar daar sal niks wees nie, niks gevind word nie, want Ek sal die sonde van dié wat Ek laat oorbly, vergewe. (Jer 50:20) Jeremia kondig die einde van...

read more

Hoofstuk van die dag: Nehemia 13

Ek het met die mense geraas, hulle vervloek, party van hulle geslaan, hulle hare uitgetrek en hulle voor God ’n eed laat aflê ... (vers 25) Nehemia se optrede hier kan ’n mens nogal verbaas. Soos die uitlegger in Die Bybellennium ewe droog opmerk: “Sy optrede teen...

read more

Hoofstuk van die dag: Nehemia 12

Daar is daardie dag baie offers gebring. Die mense was bly. God het hulle groot blydskap gegee. Ook die vrouens en kinders was bly. Jy kon die blydskap van Jerusalem ver hoor. (vers 43) Teenoor wat hier oor die fees van die muur-wyding geskryf word, lyk ons eie...

read more

Hoofstuk van die dag: Nehemia 11

Die volk het egter al die manne geprys wat aangebied het om in Jerusalem te woon. (vers 2) ’n Stad sonder mense was nie veel werd nie. Daar was inwoners nodig om die stad te beveilig en te verdedig teen aanvallers. Die leiers het wel in die stad gewoon, maar die ander...

read more

Hoofstuk van die dag: Nehemia 10

Hulle het ’n dure eed afgelê om te leef volgens die wet van God wat deur Moses, die dienaar van God, aan die volk gegee is, en om gehoorsaam te wees aan al die gebooie van die Here, ons Here, en aan sy bepalings en voorskrifte. (vers 29) Ons tref in die Nuwe Testament...

read more

Hoofstuk van die dag: Nehemia 9

Dit is U! U alleen is Here! (vers 6) Twee goed val in hierdie aangrypende gebed op. Eerstens word God geprys omdat Hy Here van hulle lewe en hulle geskiedenis is. Hy het in die verlede telkens en op verskillende maniere ingegegryp om hulle te help om hulle geloof in...

read more

Hoofstuk van die dag: Nehemia 8

Die priester Esra het toe die wet voor die gemeente gebring, man en vrou, elkeen wat kon verstaan. Dit was op die eerste dag van die sewende maand. (vers 3) Die verklaarders krap lelik kop oor die gebeure wat in Neh 8 – 10 berig word. Veral die skielike verskyning van...

read more

Hoofstuk van die dag: Nehemia 7

Ek het [...] Gananja, die bevelvoerder van die vesting, oor Jerusalem aangestel. Hy was immers ’n betroubare man en het meer ontsag vir God gehad as die meeste mense. (vers 2) Wat ’n besondere getuigskrif gee Nehemia oor Gananja (vers 2)! Dis iets wat van ons elkeen...

read more

Hoofstuk van die dag: Nehemia 6

Ek het hom terug laat weet: “Niks van wat jy sê, is waar nie. Jy suig dit uit jou duim.” (vers 8) Hulle sê die duiwel het nie ’n lui haar op sy kop nie, en ons sien dit in hierdie hoofstuk. Hy haal alles uit om die bouprojek te laat sneuwel. Eers wil hulle Nehemia uit...

read more

Hoofstuk van die dag: Nehemia 5

Party het gesê: “Ons moes vanweë die hongersnood ons lande, ons wingerde en ons huise verpand om koring in die hande te kry.” (vers 3) Een van die gevolge van die saamwerk aan die muur was dat die skreiende ongelykheid in die gemeenskap nie langer verdra kon word nie....

read more

Hoofstuk van die dag: Nehemia 4

Ons het tot ons God gebid en dag en nag wagte teen hulle uitgesit. (vers 9) Een van die duiwel se strategieë om gelowiges van die spoor te kry, is spot en verkleinering. Dreigemente gebruik hy ook. Om dan staande te bly, het jy ’n innige gebedslewe nodig. Dit is wat...

read more

Hoofstuk van die dag: Nehemia 3

Sallum, seun van Loges en gesagvoerder oor ’n halwe stadswyk van Jerusalem, het die volgende stuk gebou, hy en sy dogters. (vers 12) Wat ’n wonderlike berig is dit nie! Almal sit skouer aan die wiel om die muur te herstel. Ons lees van die hoëpriester Eljasib en die...

read more

Hoofstuk van die dag: Nehemia 2

Toe sê die koning vir my: “Is daar iets wat jy my wil vra?” Ek het ’n skietgebed opgestuur na die God van die hemel ... (vers 4) Die boek Nehemia is ’n loflied op die krag van gebed. Dit begin waar Nehemia, nadat hy van Ganani gehoor het van die haglike situasie in...

read more

Hoofstuk van die dag: Nehemia 1

Ek was die koning se skinker. (vers 11) Die skinker was destyds ’n baie belangrike persoon aan die hof. Hy moes die wyn proe voor hy dit aan die koning voorsit om seker te maak dis veilig om te drink. Die skinker het verder ook toegang tot die koning se harem gehad,...

read more
image_pdfimage_print

Visits: 82

Volg en laaik my asb:
onpost_follow
fb-share-icon20
Tweet20