Openbaring

Die boek is in ‘n (vir ons) vreemde genre geskryf, naamlik ‘n apokaliptiese geskrif. Hierin word God se optrede onthul. Dit wil gelowiges wat vervolg word oor hulle geloof, bemoedig met die versekering dat God by hulle is en in beheer is, al lyk dit soms nie so nie. Uiteindelik sal God seëvier en alles nuut maak.

Openbaring

Hoofstuk van die dag: Openbaring 22

Hy wat dit alles getuig, sê: “Ja, Ek kom gou!” Amen! Kom, Here Jesus! (vers 20) Die laaste hoofstuk van die boek wil iets van die dringendheid van Jesus se wederkoms met ons deel. Drie maal verseker die Here Jesus ons dat Hy gou kom (vers 7, 12 en 20). Dis nie net ons...

read more

Hoofstuk van die dag: Openbaring 21

Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly; hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. (vers 3) Wat ’n heerlike saligheid wag nie op ons nie! Alles is nuut (vers 5) en daar is nie plek vir die sleepsel van die slang...

read more

Hoofstuk van die dag: Openbaring 20

... hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom die duisend jaar lank regeer. (vers 6) Verklarings oor dié verse is baie uiteenlopend. ’n Meer letterlike verklaring word die Chiliasme of Millenianisme genoem. Daarvolgens is daar twee...

read more

Hoofstuk van die dag: Openbaring 19

Ek het toe iets gehoor soos die geluid van ’n groot menigte, soos die gedruis van ’n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer. Hulle het uitgeroep: “Prys die Here! Die Here ons God, die Almagtige, heers nou as koning.” (vers 6) Die finale triomf van...

read more

Hoofstuk van die dag: Openbaring 18

Toe het ’n sterk engel ’n groot klip, so groot soos ’n meulsteen, gevat en dit in die see gegooi en gesê: “So, met geweld, sal Babilon, die groot stad, neergegooi word, en niemand sal hom ooit weer kry nie.” (vers 21) Johannes teken in Op 18 die finale en algehele...

read more

Hoofstuk van die dag: Openbaring 17

Hulle sal teen die Lam oorlog voer, maar die Lam [...] sal hulle oorwin, omdat Hy die Here van die heersers en die Koning van die konings is. (vers 14) Op 17:1 – 19:10 vorm ’n eenheid en beskryf die verloop van die voltrekking van die sewende toornbak. Ons kry in Op...

read more

Hoofstuk van die dag: Openbaring 16

“Kyk, Ek kom onverwags soos ’n dief. Geseënd is die een wat wakker bly en sy klere reghou, sodat hy nie kaal hoef te loop en die mense sy skande sien nie.” (vers 15) Die bakke herinner weer baie sterk aan die plae in Egipte, voordat die volk van God toegelaat is om te...

read more

Hoofstuk van die dag: Openbaring 15

Een van die vier lewende wesens het toe aan die sewe engele sewe goue bakke gegee, gevul met die toorn van God, van Hom wat tot in alle ewigheid lewe. (vers 7) Die sewe seëls het God se oordeelsvoltrekking ingelui (Op 6:1–8:1), die sewe trompette het die dringendheid...

read more

Hoofstuk van die dag: Openbaring 14

Toe het ek ’n stem uit die hemel hoor sê: “Skryf op! Geseënd is dié wat van nou af in die Here sterwe.” “Ja,” sê die Gees, “hulle sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle.” (vers 13) Dink net: dit wat ons vandag doen, volg ons hemel toe....

read more

Hoofstuk van die dag: Openbaring 13

Hy verplig al die mense, klein en groot, ryk en arm, vryes en slawe, om ’n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te dra ... (vers 16) Die hervormer Martin Luther het die duiwel God se aap genoem, want hy probeer gedurig God na-aap. In Op 13 het ons ’n klassieke...

read more
image_pdfimage_print

Views: 87