Openbaring

Die boek is in ‘n (vir ons) vreemde genre geskryf, naamlik ‘n apokaliptiese geskrif. Hierin word God se optrede onthul. Dit wil gelowiges wat vervolg word oor hulle geloof, bemoedig met die versekering dat God by hulle is en in beheer is, al lyk dit soms nie so nie. Uiteindelik sal God seëvier en alles nuut maak.

Openbaring

Hoofstuk van die dag: Openbaring 18

Toe het ’n sterk engel ’n groot klip, so groot soos ’n meulsteen, gevat en dit in die see gegooi en gesê: “So, met geweld, sal Babilon, die groot stad, neergegooi word, en niemand sal hom ooit weer kry nie.” (vers 21) Johannes teken in Op 18 die finale en algehele...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Openbaring 17

Hulle sal teen die Lam oorlog voer, maar die Lam [...] sal hulle oorwin, omdat Hy die Here van die heersers en die Koning van die konings is. (vers 14) Op 17:1 – 19:10 vorm ’n eenheid en beskryf die verloop van die voltrekking van die sewende toornbak. Ons kry in Op...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Openbaring 16

“Kyk, Ek kom onverwags soos ’n dief. Geseënd is die een wat wakker bly en sy klere reghou, sodat hy nie kaal hoef te loop en die mense sy skande sien nie.” (vers 15) Die bakke herinner weer baie sterk aan die plae in Egipte, voordat die volk van God toegelaat is om te...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Openbaring 15

Een van die vier lewende wesens het toe aan die sewe engele sewe goue bakke gegee, gevul met die toorn van God, van Hom wat tot in alle ewigheid lewe. (vers 7) Die sewe seëls het God se oordeelsvoltrekking ingelui (Op 6:1–8:1), die sewe trompette het die dringendheid...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Openbaring 14

Toe het ek ’n stem uit die hemel hoor sê: “Skryf op! Geseënd is dié wat van nou af in die Here sterwe.” “Ja,” sê die Gees, “hulle sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle.” (vers 13) Dink net: dit wat ons vandag doen, volg ons hemel toe....

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Openbaring 13

Hy verplig al die mense, klein en groot, ryk en arm, vryes en slawe, om ’n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te dra ... (vers 16) Die hervormer Martin Luther het die duiwel God se aap genoem, want hy probeer gedurig God na-aap. In Op 13 het ons ’n klassieke...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Openbaring 12

... die vrou het na die woestyn toe gevlug waar God vir haar ’n plek gereed gemaak het ... (vers 6) Op 12 vertel die verhaal van ’n vrou – God se volk op aarde – wat ’n seun in die wêreld gebring het: Jesus Christus. Intussen het daar oorlog in die hemel uitgebreek...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Openbaring 11

Ek sal aan my twee getuies opdrag gee, en hulle sal, met rouklere aan, my boodskap twaalf honderd en sestig dae lank verkondig. (vers 3) Te midde van die oordele van God het die kerk steeds ’n taak. Dit is wat die twee getuies (Moses en Elia) simboliseer. Dat dit 3½...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Openbaring 10

Hy sê toe vir my: “Neem dit en eet dit op. Dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit so soet soos heuning wees.” (vers 9) Die klein boekrol in die magtige engel se hand is ’n opgesomde weergawe van die boekrol wat die Lam van God in Op 6 uit die Vader se...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Openbaring 9

Hulle is aangesê om nie die gras van die aarde, die plante en die bome kwaad aan te doen nie, maar net die mense wat nie die seël van God op hulle voorkoppe het nie. (vers 4) Die eerste vier trompette (Op 8:6-13) kondig kosmiese rampe oor die skepping aan. Dis egter...

Lees verder

Pin It on Pinterest

Share This