Sagaria

Sagaria was ’n tydgenoot van Haggai. Hoofstukke 1 tot 8 bevat hoofsaaklik ’n aantal visioene oor die herstel van Jerusalem, die herbou van die tempel, die loutering van die volk en die koms van die Messiaanse tydperk. Hoofstukke 9–14 is ’n versameling boodskappe oor die verwagte Messias en die laaste oordeel.

Sagaria, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: Sagaria 14

Daarna sal die Here teen daardie nasies gaan oorlog maak net soos op die dag toe Hy destyds die oorlog gevoer het. (vers 13) Baie van ons het grootgeword met die idee dat daar aan die einde van die tyd ’n groot verdrukking sal aanbreek. Van die uitsprake in die Ou...

read more

Hoofstuk van die dag: Sagaria 13

Dwarsoor die land, sê die Here, sal twee derdes van hulle uitgeroei word en omkom. Daar sal net ’n derde van hulle oorbly in die land... (vers 8) Dit is ’n hartseer feit dat nie almal wat deel van die kerk is, dit gaan maak nie. Twee derdes sal wegraak (vers 8). Dié...

read more

Hoofstuk van die dag: Sagaria 12

Dan sal die leiers van Juda vir hulleself sê: “Die krag van die inwoners van Jerusalem lê in hulle God, die Here die Almagtige.” (vers 5) In Sag 12 begin ’n nuwe deel van die boek. Die profeet praat oor die eindtyd, en lig ons oë op, verby die probleme van ons dag....

read more

Hoofstuk van die dag: Sagaria 11

Ook die skape se herders gee vir hulle niks om nie. (vers 5c) Geleerdes is dit met mekaar eens dat hierdie gedeelte een van die moeilikste dele in die Ou Testament is om te verklaar. Dit het egter heelwat vir ons vandag te sê, ook wat die kerkleiding betref. Swak...

read more

Hoofstuk van die dag: Sagaria 10

Ek, die Here, sal by my volk wees en hulle sterk maak. Hulle sal in my Naam voortgaan. Die Here het dit gesê. (vers 12) Mense sê soms dis nie nodig om die Ou Testament te lees nie, want ons leef in die tyd van die Nuwe Testament. Dit is egter so dat ons verstaan van...

read more

Hoofstuk van die dag: Sagaria 9

Ek sal die strydwaens in Efraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei. Die pyl en boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig en hy sal regeer van see tot see, van die Eufraat af tot in die uithoeke van die...

read more

Hoofstuk van die dag: Sagaria 8

Wat julle moet doen, is dit: Praat die waarheid met mekaar, laat die waarheid en die reg geld in julle regspraak sodat daar vrede onder julle kan wees. (vers 16) Hierdie is ’n onderwerp waarvoor die sprekers in die Bybel net nooit moeg word nie: sosiale geregtigheid...

read more

Hoofstuk van die dag: Sagaria 7

Sê vir almal in die land en vir die priesters: Julle vas en treur nou al sewentig jaar lank in die vyfde en in die sewende maand, maar vas julle tot my eer? (vers 5) Dit is twee jaar ná die naggesigte. Die tweede tempel is byna voltooi, en die mense wil weet of hulle...

read more

Hoofstuk van die dag: Sagaria 6

Die engel het vir my geskree: “Kyk, dié wat noord gaan, bring die Gees van die Here daarheen!” (vers 8) Daar is ’n opvallende ooreenkoms tussen hierdie laaste naggesig en die eerste (Sag 1:8-17). Beide gaan oor perde wat oor die aarde uitgestuur word. Maar waar die...

read more

Hoofstuk van die dag: Sagaria 5

Ek het gevra: “Wat is dit?” en hy het gesê: “Dit is ’n graanmandjie wat aankom.” Hy het bygevoeg: “Dit bevat die sonde van almal op aarde.” (vers 6) Die sesde en sewende gesig sluit by mekaar aan. Dit handel oor sonde, wat die potensiaal het om die land te verwoes. In...

read more

Hoofstuk van die dag: Sagaria 4

Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige. (vers 6) Serubbabel was goewerneur in Jerusalem, en hy het die taak gehad om die tempel te bou nadat dit deur Nebukadnesar verwoes is. Maar die mense se moed was laag, en die bouwerk...

read more

Hoofstuk van die dag: Sagaria 3

Ek het die hoëpriester Jesua voor die engel van die Here sien staan, en regs van hom het die Satan gestaan, besig om Jesua aan te kla. (vers 1) In hierdie gesig is Sagaria in die troonsaal in die hemel, waar hy sien hoedat die hoëpriester Jesua deur Satan by die Here...

read more

Hoofstuk van die dag: Sagaria 2

Ek het weer ’n gesig gesien. Daar was ’n man met ’n maatlyn in die hand ... (vers 1) In die eerste naggesig het Sagaria gehoor dat Jerusalem en die tempel herbou gaan word (1:16). Nou sien hy ’n landmeter wat besig is om die stad uit te lê om te bepaal hoe groot dit...

read more

Hoofstuk van die dag: Sagaria 1

Hy het geantwoord: “Daardie horings het die mense van Juda verstrooi en verneder. Die ambagsmanne het gekom om die regeerders van die nasies, die horings wat vir Juda met soveel geweld verstrooi het, die skrik op die lyf te ja en hulle tot ’n val te bring.” (vers 21)...

read more
image_pdfimage_print

Views: 64