Hosea

Hosea tree op in die Noordelike Ryk tydens die regering van koning Jerobeam II. Sy huwelik met Gomer is ‘n simbool van God se verhouding met Israel en sy troue liefde teenoor hulle ten spyte van hulle ontrou.

Hosea, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: Hosea 14

Kom met julle woorde en keer terug na die Here. Sê vir Hom: “Vergewe ons sondeskuld volkome, aanvaar ons belydenis; ons wil met die vrug van ons lippe vergoed.” (vers 3, 2020-vertaling) Israel was tot niet. Assirië het reeds die land beset. Talle mense is weggevoer in...

read more

Hoofstuk van die dag: Hosea 13

Maar toe hulle by goeie weiding gebring is, het hulle hulle vol geëet, en toe hulle vol geëet was, het hulle hoogmoedig geword. Daarom het hulle My vergeet. (vers 6) Dié aanklag laat my dink aan die man wat dringend ’n parkering moes kry, en toe vurig gebid het dat...

read more

Hoofstuk van die dag: Hosea 12

Wat jy moet doen, is om na jou God toe terug te keer: jy moet Hom liefhê en sy bevele gehoorsaam, jy moet jou hoop altyd op jou God vestig. (vers 7) Die moeilikheid met Israel, sê die Here, is dat hulle na hulle vader Jakob aard. Hy het sy broer Esau onderkruip van...

read more

Hoofstuk van die dag: Hosea 11

Ek sal my gloeiende toorn bedwing, Ek sal nie so ver gaan en Efraim uitwis nie, want Ek is God, nie ’n mens nie. (vers 9) Die woord van die Here deur sy profeet Hosea was hard. Hoofstuk ná hoofstuk moes Israel hoor dat hulle op pad is na ondergang en vernietiging...

read more

Hoofstuk van die dag: Hosea 10

Maar julle het sonde ingeploeg en julle het vyandskap geoes. (vers 13) Israel het ’n hoë roeping gehad. Hulle moes vir hulle ’n nuwe land ploeg (vers 12) – hulle moes in Kanaän die wil van God bekendmaak en uitleef. Dit sou hulle kon doen deur na die wil van God te...

read more

Hoofstuk van die dag: Hosea 9

Efraim is dodelik getref. Sy wortels het verdroog, hy kan nie meer enige vrugte dra nie. (vers 16) In die Ou Testament word die vyeboom dikwels as simbool van Israel gebruik; veral ’n vyeboom wat geen vrugte het nie. Treffende voorbeelde hiervan kry ons in Jer 8:13 en...

read more

Hoofstuk van die dag: Hosea 8

Samaria, jou goue kalf is afstootlik! (vers 5) Israel het gemeen hulle is aan God toegewy (vers 2), maar dit was selfbedrog. In werklikheid het hulle Hom vergeet (vers 14). Hulle het gedink die feit dat hulle die verbondsvolk Israel is (vers 2), is ’n waarborg dat God...

read more

Hoofstuk van die dag: Hosea 7

Toe hulle na My om hulp geroep het, het dit nie uit die hart gekom nie, want hulle lê op hulle beddens en kerm en sny hulleself stukkend ter wille van koring en wyn. (vers 14) Die geskiedenis leer dat nog geen beskawing die verval in morele waardes oorleef het nie....

read more

Hoofstuk van die dag: Hosea 6

Wat moet Ek met jou doen, Efraim? Wat moet ek met jou doen, Juda? Julle liefde is soos ’n môrewolkie: dit verdwyn so vinnig soos dou. (vers 4) ’n Mens hoor die pyn in God se hart as Hy oor sy volk praat. Hy is hartseer en moedeloos. Hy verwag liefde en toewyding, maar...

read more

Hoofstuk van die dag: Hosea 5

Hulle dade laat hulle nie toe om na hulle God terug te keer nie, want ’n gees van hoerery heers in hulle midde, en hulle ken die Here nie. (vers 4, 2020-vertaling) In vers 3 sê die Here dat Hy Efraim (Israel) ken. Hy sien dwarsdeur hulle sogenaamde godsdiens, want...

read more

Hoofstuk van die dag: Hosea 4

My volk kom om weens ’n gebrek aan kennis ... (vers 6a, 2020-vertaling) Dié aanklag vorm die grondslag van die hofsaak wat God voer teen die volk in hierdie hoofstuk. Twee maal word gesê dat daar geen kennis van God is nie (vers 1 en 6), en die gevolg daarvan is byna...

read more

Hoofstuk van die dag: Hosea 3

Ek het toe vir my ’n vrou gekry vir vyftien stukke silwer en honderd kilogram gars. (vers 2) Blykbaar het Gomer op die een of ander wyse ’n ander man se besitting geword. Dalk ’n bordeel-eienaar? Ons weet nie, maar dit het beteken dat Hosea haar nie sommer net kon...

read more

Hoofstuk van die dag: Hosea 2

Daarom, kyk, Ek gaan haar oorhaal, haar na die woestyn laat gaan, en mooi met haar praat. (vers 13, 2020-vertaling) In die eerste 12 verse van die hoofstuk spel die Here die implikasies uit van Israel se ontrou teenoor Hom. ’n Mens hoor die pyn in God se hart; die...

read more

Hoofstuk van die dag: Hosea 1

Die Here het vir Hosea gesê: Gaan trou met ’n prostituut wat buite-egtelike kinders het, want die land is besig om te hoereer, om heeltemal ontrou aan die Here te word. (vers 2) Onder “prostituut” moet ons waarskynlik eerder verstaan “egbreekster”. Dit was eers ná...

read more
image_pdfimage_print

Visits: 14

Volg en laaik my asb:
onpost_follow
fb-share-icon20
Tweet20