Die Johannes-Evangelie

Anders as die ander drie sg. sinoptiese evangelies (Matteus, Markus en Lukas) is hierdie evangelie meer besinnend. Dit is heelwat later geskryf, toe Johannes al ‘n ou man was, en bevat minder kort vertellings en wonderwerke. Dit is veel meer die neerslag van Johannes se nadenke oor Jesus en wie Hy is.

Die Evangelie volgens Johannes

Hoofstuk van die dag: Johannes 21

Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: “Simon seun van Johannes, het jy My baie lief, meer as hulle hier?” (vers 15) Ek dink ons moet dit goed raaksien: die dissipels het nie vanself verander van die verwarde, patetiese groepie mense na die vurige...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 20

Daarna het die dissipels weer huis toe gegaan. (vers 10) Maria Magdalena word die eerste mens aan wie Jesus ná sy opstanding verskyn, want sy, en nie Petrus en Johannes nie, het daar by die graf gebly en Jesus as ’t ware kans gegee om haar te kom ontmoet.Ek wonder...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 19

Hierna het Jesus, met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die Skrif vervul kan word, gesê: “Ek is dors.” (vers 28) Daar is liberale teoloë wat beweer dat Jesus se einde onnodig en tragies was. Maar sy dood was nie die tragiese einde van ’n mislukte held...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 18

Waarom ondervra u My? Ondervra dié wat gehoor het wat Ek vir hulle gesê het, hulle weet wat Ek gesê het. (vers 21) Die Here Jesus staan hier voor die magtigste Jood in die land, die man wat letterlik oor lewe en dood beskik het. En Hy huiwer nie om Annas uit te daag...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 17

Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, dat hulle ook in Ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. (vers 21) Die kernboodskap van die Bybel gaan oor ons verhouding tot God, en dat ons al nader aan God moet lewe....

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 16

Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. (vers 13) Hoe dink jy oor die werk van die Gees in jou...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 15

’n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie. (vers 4) Baie mense dink dat jou saak met God reg is as jy die Here Jesus as jou persoonlike Verlosser aangeneem het. Maar dit is nie die hele...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 14

As iemand My liefhet, sal hy my woorde ter harte neem; en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woon. (vers 23) Jesus beloof hier op verskillende maniere dat Hy, die Vader én die Gees by ons en in ons is. Dat die drie-enige God deel van ons lewe...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 13

Nadat Jesus dit gesê het, was Hy diep ontroerd ... (vers 21, 2020-vertaling) As ’n mens hierdie verse lees, besef jy iets van die warboel van emosies waarmee Jesus te kampe gehad het in daardie laaste paar uur voor sy dood. Jesus het nie maar soos ’n robot-outomaat sy...

read more