Die Johannes-Evangelie

Anders as die ander drie sg. sinoptiese evangelies (Matteus, Markus en Lukas) is hierdie evangelie meer besinnend. Dit is heelwat later geskryf, toe Johannes al ‘n ou man was, en bevat minder kort vertellings en wonderwerke. Dit is veel meer die neerslag van Johannes se nadenke oor Jesus en wie Hy is.

Die Evangelie volgens Johannes

Hoofstuk van die dag: Johannes 21

Toe sê Jesus vir hulle: “Kom eet.” (vers 12) Dis nou so twee weke ná Jesus se opstanding. Die dissipels het Hom al twee keer gesien, maar wat nou?Dis waar die dissipels daardie dag in Galilea was: verward, onseker oor die toekoms, onseker oor Jesus.Hoe help Jesus...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 20

Jesus sê toe vir haar: “Moet My nie vashou nie, want Ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle: ‘Ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is.’” (vers 17) Jesus se opstanding het nie...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 19

Die priesterhoofde antwoord: “Ons het nie ’n koning nie; ons het net die keiser.” (vers 15c) Ons het nie ’n koning nie; ons het net die keiser. Want ons wil nie hoor wat hierdie Man vir ons van God se aanspraak op ons lewens kom leer nie. Dit is die verskriklike van...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 18

En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe en sê vir hulle: “Ek vind geen skuld in hom nie.” (vers 38) ’n Mens kan nie glo dat dinge só skeef kon loop met Jesus se verhoor nie. Onskuldig bevind, en tog gekruisig. Dit was van begin tot end ’n bekookte hofsaak...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 17

Almal wat aan My behoort, behoort aan U; en wie aan U behoort, behoort aan My; en Ek word deur hulle verheerlik. (vers 10) Ek moes hierdie woorde van Jesus twee keer lees om mooi te verstaan wat Hy sê, want dit is eenvoudig verstommend. “Ek word deur hulle verheerlik”...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 16

“Nog ’n klein rukkie, dan sien julle My nie meer nie; en weer ’n klein rukkie, dan sal julle My weer sien.” (vers 16) ’n Mens voel half jaloers as jy hier lees hoe die Here sê dat sy dissipels Hom weer sal sien (vers 16), en dat hulle dan baie bly sal wees (vers 22)....

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 15

Dit is my opdrag: Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle liefhet. (vers 12) Uit Jesus se woorde in Joh 15 is dit duidelik dat die vrugte wat ons moet dra (vers 1-7) as lote van die ware Wingerdstok, liefde is. In hierdie paar verse kom die begrip _liefhê_ altesaam 9...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 14

In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. (vers 2) Ons sit almal met bepaalde persepsies oor die hemel. Mense praat van die hemelpoort waar jy nie sommer net kan...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 13

Maar Petrus sê vir Hom: “U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie!” Daarop sê Jesus vir hom: “As Ek jou nie was nie, het jy nie deel aan My nie.” (vers 8) Hoekom het Jesus sy dissipels se voete gewas?Jesus het dit gedoen om aan hulle ’n voorbeeld te stel van...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 12

Daar was ook ’n aantal Grieke onder die mense wat fees toe gekom het om te aanbid. (vers 20) Aan die einde van Jesus se openbare optrede kom daar Grieke, nie Griekssprekende Jode nie, maar nie-Jode, en vra om Jesus te sien. G’n wonder nie dat die Fariseërs in vers 19...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 11

Toe sê Jesus vir haar: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook; en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?” (vers 25-26) Hierdie is een van Jesus se sg. “Ek is”-uitsprake, wat teruggaan na...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 10

Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. (vers 28) Kan ’n mens seker kan wees jy gaan eendag in die hemel kom? “Ja, ek is op hierdie oomblik seker, want ek glo en leef naby die Here, maar...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 9

Toe skel hulle hom uit en sê: “Jý is ’n dissipel van hom. Óns is dissipels van Moses. (vers 28) Die Jode se woorde laat my dink aan moderne Christene wat baie gesteld daarop is dat húlle standpunt die Bybelse een is. “Ék staan op die Bybel,” sal so iemand maklik sê om...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 8

Toe sê Jesus: “Ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie.” (vers 11) Dié verhaal dwing jou om kant te kies. Waar staan jý in hierdie verhaal? By die skrifgeleerdes en Fariseërs? Of dalk by die vrou? Of, sekerlik, by Jesus en hoe Hy die...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 7

Op die laaste dag, die groot dag van die huttefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: “As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink! (vers 37) Die huttefees het die woestyntyd in herinnering geroep, en God se voorsiening, onder andere die water uit die rots...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 6

En Jesus antwoord hulle: “Wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in Hom wat Hy gestuur het.” (vers 29) Ons kan heelwat in Jesus se gesprek leer oor wat dit beteken om te glo.Geloof beteken om Jesus te volg, nie ter wille van die voordele nie – hoewel dit...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 5

Julle ondersoek die Skrif, omdat julle dink dat julle die ewige lewe daarin kry. En dit is juis die Skrif wat oor My getuig. (vers 39) Jesus se beskuldiging is dat die Jode se bestudering van die Skrif hulle nie by die ewige lewe uitbring nie, omdat hulle vassteek by...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 4

Hy moes deur Samaria gaan. (vers 4) Net enkele opmerkings oor hierdie gesprek:Dinge gebeur nie maar net toevallig nie. Dit lyk toevallig dat Jesus juis by daardie dorpie aangekom het. Hy is moeg en gaan sit by die fontein, alleen, terwyl sy dissipels in die dorpie...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 3

Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. (vers 35) Joh 3 is seker een van die bekendste hoofstukke in die Bybel. Ons lees in vers 16 hoe lief God die wêreld gehad het. Hy het sy Seun gegee vir ons redding. Jesus is God se instrument om jou en my uit...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 2

Daar het ses klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen negentig en honderd liter gehou. (vers 6) Hierdie gedeelte gaan natuurlik nie nét oor die huwelik nie; dit gaan oor die lewe self. Die Seun van God het mens geword...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 1

Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe: “Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!” (vers 29) ’n Lam. Swak, weerloos, nederig, onintimiderend. Al is, volgens sy eie getuienis later (Matt 28:18), aan Jesus alle mag gegee...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 21

Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: “Simon seun van Johannes, het jy My baie lief, meer as hulle hier?” (vers 15) Ek dink ons moet dit goed raaksien: die dissipels het nie vanself verander van die verwarde, patetiese groepie mense na die vurige...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 20

Daarna het die dissipels weer huis toe gegaan. (vers 10) Maria Magdalena word die eerste mens aan wie Jesus ná sy opstanding verskyn, want sy, en nie Petrus en Johannes nie, het daar by die graf gebly en Jesus as ’t ware kans gegee om haar te kom ontmoet.Ek wonder...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 19

Hierna het Jesus, met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die Skrif vervul kan word, gesê: “Ek is dors.” (vers 28) Daar is liberale teoloë wat beweer dat Jesus se einde onnodig en tragies was. Maar sy dood was nie die tragiese einde van ’n mislukte held...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 18

Waarom ondervra u My? Ondervra dié wat gehoor het wat Ek vir hulle gesê het, hulle weet wat Ek gesê het. (vers 21) Die Here Jesus staan hier voor die magtigste Jood in die land, die man wat letterlik oor lewe en dood beskik het. En Hy huiwer nie om Annas uit te daag...

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 17

Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, dat hulle ook in Ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. (vers 21) Die kernboodskap van die Bybel gaan oor ons verhouding tot God, en dat ons al nader aan God moet lewe....

read more

Hoofstuk van die dag: Johannes 16

Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. (vers 13) Hoe dink jy oor die werk van die Gees in jou...

read more
image_pdfimage_print

Views: 160