Die boek Spreuke

Die boek Spreuke is ‘n versameling antieke wyshede wat saamgestel is om gebruik te word as ‘n handboek om jongmense te leer hoe om te lewe. Die sleutel vir ‘n verstandige lewe kry jy herhaaldelik in die boek: “Ontsag vir die HERE is die begin van kennis.” (1:7 in die 2020-vertaling)

Ek gebruik ‘n ander invalshoek met dié boek. Ek hoop jy geniet dit!

 

Die boek Spreuke, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: Spreuke 31

Uiterlike skoonheid hou nie, ’n mooi voorkoms is nie alles nie; as sy die Here dien, dán verdien ’n vrou om geprys te word. (vers 30) My liewe JemenEk het ’n kosbare loflied op die vrou by my goeie vriend koning Lemuel van Massa gekry. Sy ma het dit nog vir hom gegee,...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 30

Elke belofte van God is betroubaar; Hy beskerm dié wat by Hom skuil. (vers 5) Liewe JemenBaie geluk met Adoniram se verlowing! Ek sal sekerlik die huweliksluiting kom bywoon. Dit sal vir my heerlik wees om julle weer te sien, en om in julle vreugde te deel.So, nou...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 29

Gee jou seun ’n goeie opvoeding en jy sal gerus wees oor hom; hy sal jou baie vreugde verskaf. (vers 17) My liewe JemenSo het Adoniram nou ook groot geword. En laat ek jou maar waarsku: as jou seunskind eers na die meisies begin kyk, ís hy groot. Een van die dae wil...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 28

Wie op homself vertrou, is 'n dwaas; wie hom deur wysheid laat lei, is veilig. (vers 26) Liewe JemenWens my geluk! Ek het gister oupa geword. Maäka het ’n fris seuntjie. Rehabeam sê hulle gaan hom Abia noem.Aan die een kant wil my hart bars van die trots en...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 27

Reukolie en wierook is iets om te geniet, maar die genot van vriendskap lê in die raad wat jy kry. (vers 9) My liewe koningin JemenJammer dat ek nou eers weer by skryf kom, maar ek was ’n geruime tyd uitstedig. Ek kom nou net terug van ’n uitgebreide reis na die...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 26

Jy sien self: vir iemand wat dink hy het die wysheid in pag, is daar minder hoop as vir 'n dwaas. (vers 12) Liewe JemenBaie dankie dat julle hier was, en vir die kosbare Ofir-goud wat Rehabeam-hulle by julle gekry het. Só ’n rojale trougeskenk het ons almal se...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 25

Goue appels wat in silwer gemonteer is, so is die regte woord op die regte tyd. ’n Goue ring, goue juwele, so is die wyse vermaning vir wie wil luister. (vers 11-12) My liewe JemenHoe kosbaar om ’n vriendin soos jy te hê! Dankie vir jou briefie, en veral vir jou...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 24

Al val die regverdige hoeveel keer, hy staan weer op, maar die goddeloses word deur rampe vernietig. (vers 16) Liewe JemenEk verlang daarna om julle weer te sien. Is Adoniram dan nie al byna sewentien nie? Hy is seker al hoogs hubaar, of hoe? Ek is seker die vorste...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 23

... wees altyd ywerig om die Here te dien; dan sal jy ’n toekoms hê en jou hoop sal jou nie ontneem word nie. (vers 17-18) Liewe JemenEk is so bly om te hoor dinge tussen jou en Abimeleg is nou beter as ooit. Ek het geweet dit sal regkom, want ek ken mos vir...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 22

Ek onderrig juis vir jóú vandag sodat jy op die Here kan vertrou. (vers 19) My liewe JemenEk is werklik bly dat jy die verhouding met prins Ismael verbreek het voor dit te laat is.Jy vra hoe dit kon gebeur het dat jy, van alle mense, in so ’n slaggat kon trap. Nou...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 21

Wie na reg en liefde strewe, aan hom word ’n vol lewe en eer geskenk. (vers 21) Liewe JemenEk is dankbaar dat jy jou groot probleem baie eerlik met my gedeel het, en ek wil graag net so eerlik soos jy antwoord. Ek hoop net hierdie brief is nie te laat nie!Laat ek maar...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 20

Wie kan sê: “Ek is rein, ek is onskuldig, sonder sonde”? (vers 9) My liewe JemenBaie dankie vir jou brief, en vir die wonderlike jenewerhout. Ons orkesleier, Jonatan ben Korag, sê hy het nog nooit sulke puik jenewerhout gesien nie. Hy wil dit gebruik om nuwe harpe en...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 19

Wie prys stel op die gebod van die Here, stel prys op sy eie lewe; wie nie omgee hoe hy lewe nie, sterf. (vers 16) Liewe JemenJy sal ook dink ek kerm die hele dag net al om die een draai, en jy is reg ook, want Rehabeam se dinge bly steeds by my spook. Sy hart is...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 18

Die Naam van die Here is ’n sterk vesting; die regverdige vind daar skuiling. (vers 10) My liewe JemenBaie dankie vir jou brief en die raad oor Rehabeam. Dit het vir my meer beteken as wat jy ooit sal weet. Ek sou nie verbaas wees as jy vermakerig of meerderwaardig...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 17

’n Dwase seun is ’n verdriet vir sy vader en bitter smart vir haar wat hom gebaar het. (vers 25, 1953-vertaling) My liewe vriendinEk is bevrees Rehabeam is op ’n verkeerde pad. Destyds nadat hy uit Ammon teruggekeer het, het ek gedink dit gaan beter, maar ek was seker...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 16

Wie ag gee op die woorde van die Here, sal voorspoed geniet; wie op die Here vertrou, met hom gaan dit goed. (vers 20) My liewe JemenEk kan dit amper nie glo dat Adoniram al ’n volle vyftien jaar oud is nie! Toe ek laas by julle gekuier het, was hy nog so seunskind,...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 15

Dit gaan altyd sleg met ’n bedrukte mens; die blymoedige mens se hele lewe is ’n fees. (vers 15) My liewe JemenOmar se besoek het my meer ontstel as wat ek aanvanklik besef het. Ek bly die hele tyd wonder hoe dit gekom het dat een mens soveel lelikheid in homself kan...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 14

Wie kort van draad is, begaan dwaashede; ’n agterbakse mens maak hom gehaat. (vers 17) My liewe koningin JemenJy sal nooit raai wie vandag vir my kom spreek het nie. En dit nogal in die grootste geheimhouding: Omar! Nogal – ja, jy het reg geraai – om my hulp te vra om...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 13

Selfverheffing lei altyd tot twis; dié wat goeie raad aanneem, het wysheid. (vers 10) Liewe JemenEk het die besoek by julle werklik terdeë geniet. Daar is ’n kalmte in die lug van Skeba, en ek voel sommer weer verkwik nadat ek jou heerlike gasvryheid kon geniet. Baie...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 12

’n Goeie mens geniet die Here se goedkeuring, maar iemand met slinkse planne veroordeel Hy. (vers 2, 2020-vertaling) My liewe koningin JemenDis darem nie nodig om my só vreeslik te bedank vir die geskenk nie! Dis mos nie asof ek dit nie kan bekostig nie, en ek weet...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 11

Die Here het ’n afsku van ’n skaal wat nie reg weeg nie; net die regte gewig dra sy goedkeuring weg. (vers 1) My liewe koningin JemenEk verstaan julle dilemma. Maar ek stem glad nie saam met julle oplossing nie. Op geen manier mag julle uit julle geldelike verknorsing...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 10

Dit is die seën van die Here wat rykdom bring; jou geswoeg laat dit nie meer word nie. (vers 22) Liewe JemenEk is verskriklik jammer om van julle groot verlies te hoor. ’n Hele vloot vol kosbare handelsware tot niet! Nadat ek jou brief gekry het, het ek navraag...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 9

Moenie ’n ligsinnige mens probeer opvoed nie, hy sal jou daarvoor haat. Voed ’n wyse op, en hy sal lief wees vir jou. (vers 8) My liewe koningin JemenRehabeam is nog steeds in Ammon. Ek moet sê, dis vir my baie moeiliker om te verwerk as wat ek gedink het. Ek verlang...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 8

Om die Here te dien, is om te haat wat verkeerd is. Daarom haat ek hoogmoed en hovaardigheid, ’n verkeerde lewe en slinkse woorde. (vers 13) My liewe vriendinEk wil vandag my lot by jou bekla. Dis Rehabeam. Ons, ek en hy, het woorde gehad, want hy loop soos ’n...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 7

maak wat ek jou voorskryf jou eie, dat jy kan lewe, maak wat ek jou leer jou eie, so eie soos die appel van jou oog. (vers 2) Liewe JemenEk is bly dat die verdrag met Etiopië toe deur die mat geval het. Nadat ek laas vir jou geskryf het, het ek ook gehoor dat Omar...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 6

Wat ek jou voorskryf, is ’n lamp, my onderrig is ’n lig; wie hom laat teregwys, is op die pad na die lewe toe. (vers 23) My liewe koninginEk haas my om hierdie briefie betyds by jou te kry, want ek is so bang julle neem oorhaastig ’n besluit, en dat dit julle later...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 5

My seun, slaan ag op die wysheid wat ek jou leer, luister na my goeie raad. Dan sal jy self ook met oorleg kan optree en met die nodige kennis praat. (vers 1-2) My liewe koningin JemenEk is werklik jammer om te hoor van die spanning in julle ryk. Dis so ontsettend...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 4

Die pad van die regverdiges is soos helder oggendlig wat groei en sterker word tot dit heeltemal dag is. (vers 18) Liewe koningin JemenDankie vir daardie wonderlike speserye wat jy gestuur het. Dit het net op die regte tyd hier aangekom, want my kok het my net verlede...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 3

Moenie dink jy het die wysheid in pag nie, dien die Here en vermy wat sleg is: dit is die geneesmiddel vir jou, die verkwikking vir jou liggaam. (vers 7-8) Liewe koningin JemenJou klagtes oor Adoniram laat my nogal baie aan my paleisopsigter Agisar dink. Ek het met...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 2

Dit is die Here wat die wysheid gee, uit sy mond kom die kennis en die insig. (vers 2) Liewe koningin JemenDankie vir jou briefie. Ek bid baie vir jou, en dat die Here jou wysheid sal gee oor Adoniram.So van wysheid gepraat. Ek bly maar met die wysheid besig. Jy sal...

read more

Hoofstuk van die dag: Spreuke 1

Ek pak die boek Spreuke ietwat anders aan; ek doen dit aan die hand van briewe wat koning Salomo aan sy vriendin Jemen, die koningin van Skeba, skryf. Ek hoop jy geniet dit! Kennis begin met die dien van die Here; dit is net dwase wat wysheid en opvoeding gering ag....

read more

Visits: 143

Volg en laaik my asb: