Gebed by Psalm 68

Gebed by Psalm 68

Ons eer U, genadige God;U maak u woning onder die swakkes,U verlos ons van die dood,U skenk ons blydskap ver bo ons verwagtingtot lof van Jesus Christus ons Here. vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England Lees ook:Gebed by Psalm 63Gebed by Psalm...
Gebed by Psalm 137

Gebed by Psalm 137

God van ons pelgrimsreis,U het u Seun na ons vreemde land gestuurom ons huis toe te bring na U;gee ons u liedere om te sing,sodat ons selfs in ons ballingskapvol mag wees met die asem van die Geesvan Jesus Christus ons Here. vertaal uit The Archbishops’ Council of the...
Gebed by Psalm 68

Gebed by Psalm 131

Ewige God,maak ons binneste kalm en stil;hou ons nederig, vol verwondering en vertroue,laat ons in die geborgenheid van u liefde leef;deur Jesus Christus ons Here. vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England Lees ook:Gebed by Psalm 63Gebed by Psalm...
Gebed by Psalm 91

Gebed by Psalm 91

Hou ons, goeie Here,in die skadu van u genade.U het ons aan Uself verbind in liefde.Laat ons wat u Naam aanroep, tog nie los niemaar skenk ons die verlossing wat U bekend gemaak hetin die kruis van Jesus Christus ons Here. vertaal uit The Archbishops’ Council of the...
Gebed vir Covid-19

Gebed vir Covid-19

oorgeneem en aangepas van Fr Mike, Interrupting the Silence God die Vader, U begeer gesondheid en heil vir alle mense;Ons prys U en dank U, o Heer. God die Seun, U het gekom sodat ons die lewe mag hê, en dit in oorvloed;Ons prys U en dank U, o Heer. God die Heilige...
Gebed vir Lydenstyd

Gebed vir Lydenstyd

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England Ons eer U, Here God van ons verlossing,aan U behoort die heerlikheid en lof vir ewig.Ontsteek in ons die vuur van u liefdeas ons u Seun aanskou, getroon aan die kruis,dat ons gereinig kan word van al ons...
image_pdfimage_print
Volg my

Kry kennisgewings

Pin It on Pinterest