Gebed oor oorlog in die Oekraïne

Gebed oor oorlog in die Oekraïne

Met vergunning van Rudi Swanepoel Here Jesus, nederige Heerser oor die heelal,Ons ouer broer Paulus het goed verstaan dat dit bykans onmoontlik is om te bid in tye van diep donkerte. Hy het ons verseker dat die Gees vir ons intree wanneer ons woorde op raak en ons nie...
Gebed oor oorlog in die Oekraïne

Oud-kerklike liturgiese gebed

Omdat Christus ’n seun van Israel was, bid ons vir ons volk.Omdat Christus die Seun van die Mens is, bid ons vir die wêreld en alle mense.Omdat Christus die Woord is, bid ons vir die bedienaars van die Woord en almal wat met die Woord te doen het: onderwysers,...
Kom haastig, Jesus!

Kom haastig, Jesus!

“Kom haastig, Jesus!” bid die predikant.“Ja, kom gou,” sê ’n boer, “kom gou!Maar eers ná die oes, want van my nuwe landhet ek nog nooit die opbrengs aanskou.”“Ja, kom gou,” sê ’n vrou, “maar laat ek eers spaar vir die mooi jas wat ek gister gesien het, dat ek hom kan...
Kom haastig, Jesus!

Gebed

Vermurwe my,o Heilige Een,tot ’n ontspanne oomblik,’n diep asemteug,’n laat gaanvan swaarwigtige verwagtings,van verskrompelende kommer,van doodse sekerhede,sodat, verteder deur die stilte,omring deur die lig,en oop vir die misterie,ek gevind mag word deur...
Kom haastig, Jesus!

Gebed in die tyd van die koronakrisis

God van alle lewe,U het nog altyd u liefde aan mense betoon.In Jesus, u Seun, het U tot by ons gekom.Hy het aan siekes genesing en vrede gebring.Deur sy goedheid en versoeninghet Hy ’n nuwe toekoms geopenvir mense wat verlore was. Kom ons ook in hierdie dae van onrus...
Gebed oor oorlog in die Oekraïne

Gebed om God se hulp

O God,U weet dat ons te midde van talle en groot gevare leef,en dat ons vanweë die broosheid van ons aardnie altyd staande kan bly nie:skenk ons die krag en beskermingwat ons in alle gevare regop kan houen dra ons deur alle versoekings;deur Jesus Christus u Seun ons...
image_pdfimage_print