Eksodus

Die naam van die boek is afgelei uit die die Grieks, en beteken “uittog”. 
Die boek sluit nou aan by die Genesis-verhaal, wat vertel hoe Israel in Egipte beland het. Dit berig oor die bevryding uit Egiptiese onderdrukking, en bevat verhale waarin wettiese materiaal ingewerk is.
Die hooftema van die boek handel oor die verbondsverhouding tussen God en sy volk, wat Hy uit slawerny in Egipte bevry het.

Eksodus, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: Eksodus 40

Moses kon nie in die tent van ontmoeting inkom nie: die wolk was daarin, en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. (vers 35) In Eks 33:11 lees ons: “Die Here het direk met Moses gepraat soos ’n man met sy vriend.” En tog, toe die wolk die...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 39

Moses het al die werk geïnspekteer en gesien dat dit gemaak is soos die Here beveel het. Toe het Moses die vakmanne gelukgewens en bedank. (vers 43) Soos ’n goeie leier inspekteer Moses die werk, en wens hy die vakmanne geluk met hulle prestasie. ’n Mens sou ook kon...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 38

Hier volg die hoeveelhede van die materiaal wat gebruik is om die tabernakel waarin die getuienis was, op te rig. (vers 21) Behalwe vir Besaleël en Oholiab, die vakmanne wat in beheer was van die ontwerp en maak van alles in die tabernakel-kompleks, lees ons nou van...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 37

Hy het ook die gewyde salfolie en die geurige, rein wierook gemeng soos ’n bekwame vakman dit doen. (vers 29) As ’n mens hierdie hoofstukke lees, sou jy maklik onder die indruk kon kom dat Besaleël alles wat genoem word, op sy eie gemaak het. Dit is natuurlik nie so...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 36

Daar was meer as genoeg om al die werk te doen, daar was selfs nog oor. (vers 7) Wat ’n wonderlike getuigskrif vir die Israeliete! Vandag sukkel baie kerke om genoeg middele te kry. Daar is baie redes voor – dalende lidmaatgetalle, sukkelende ekonomie, ouer-wordende...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 35

Ses dae moet julle julle werk doen, maar die sewende dag moet vir julle ’n gewyde dag wees. Dit is ’n rusdag tot eer van die Here. (vers 2) Hoe moeilik is dit vir jou om weg te breek van jou werk? Kan jy dit vir ’n hele dag los? Dís waaroor die sesde gebod gaan. Dit...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 34

... was hy nie daarvan bewus dat sy gesig blink geword het terwyl die Here met hom gepraat het nie. (vers 29) Wanneer ’n gewone mens voor God lewe, kan dit nie anders nie: sy lewe verander. Sy lewe begin iets van God se heerlikheid uitstraal. Dit het met Moses gebeur....

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 33

Vir My kan jy nie sien nie, want geen mens kan My sien en bly lewe nie. (vers 20) In vers 11 staan dat die Here direk met Moses gepraat het, soos ’n man met sy vriend. Dit skep die indruk dat Moses vir God kon sien en ’n mens is lus om jaloers te word. Uit vers 20 is...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 32

Maar Aäron antwoord: “U moenie kwaad wees nie. U weet self hoe sleg die volk is.” (vers 22) Aäron laat my aan Adam en Eva dink toe God hulle uitgevang het in die Tuin van Eden. Sélf was hulle onskuldig; dis die ander wat opgemors het. Dit is ongelukkig soos mense (ons...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 31

“Kyk, Ek het vir Besaleël uitgekies. [...] Ek het hom toegerus met my Gees sodat hy met vaardigheid, insig en verstand enige werk kan doen [...] Ek het vir Oholiab [..] aangestel om saam met hom te werk. Aan elke vakman het Ek vaardigheid gegee sodat hulle alles kan...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 30

Die ryke moet nie meer en die arme nie minder as die offergawe van ses gram silwer vir My bring as versoeningsoffer vir sy lewe nie. (vers 15) Die mense het destyds niks van volkstellings gehou nie, want dit het óf gegaan oor hoeveel weerbare mans daar was om oorlog...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 29

Ek sal tussen die Israeliete woon en hulle God wees. (vers 45) Hierdie woorde van God kom aan die einde van al die voorskrifte oor hoe die priesters aan Hom gewy moet word deur ’n hele rits ingewikkelde offerhandelinge. Die punt is dat God tussen sy mense wil woon,...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 28

Jy moet ’n blom van suiwer goud maak en daarop, soos op ’n seëlring, graveer: Aan Die Here Gewy. (vers 36) Die detail van die voorskrif vir die maak van die hoëpriester en ander priesters se klere, asook die hoë vakmanskap (vers 2 en 3), het net een doel: dit moes die...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 27

Beveel die Israeliete om vir jou besonder suiwer olyfolie vir die lampe te bring sodat die lig voortdurend kan brand. (vers 20) Partykeer hoor ’n mens iemand sê: “God het my nou eenmaal so gemaak en so gelaat staan.” Daarmee verontskuldig die persoon hom- of haarself...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 26

jy moet die voorhangsel, met hakies aan die binnekant, ophang. Sit dan die ark met die getuienis daarin, agter die voorhangsel. Die voorhangsel moet vir julle die Heilige van die Allerheiligste skei. (vers 33) Die tabernakel, of tent van ontmoeting (Eks 29:42) het...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 25

Hulle moet vir My ’n heiligdom oprig dat Ek tussen hulle kan woon. (vers 8) As ’n mens Psalm 139:7-10 lees, is dit duidelik dat God nie beperk is tot een enkele plek nie. Die Here Jesus bevestig dit in sy gesprek met die Samaritaanse vrou in Joh 4:21-24. Tog beveel...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 24

... hulle het Hom gesien en daarna het hulle geëet en gedrink. (vers 11) Nadat Israel die Verbondsboek ontvang het (Eks 21 – 23), sluit die Here amptelik met hulle ’n verdrag of verbond: Hy sal hulle God wees, en hulle sy volk. Al die elemente van ’n verdragsluiting...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 23

Jy mag nie agter die meerderheid aan doen wat verkeerd is nie. Wat jy in ’n hofsaak getuig, mag jy nie verdraai nie, al doen die meerderheid dit ook. (vers 2) ’n Mens skrik eintlik as jy hierdie woorde lees. Die sanksie van die samelewing tel vandag baie meer as die...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 22

As hy My hieroor aanroep, sal Ek na hom luister, want Ek is barmhartig. (vers 27) Hierdie hoofstuk is vandag nog net so relevant soos destyds. Dink maar aan veediefstal, of inbraak. Dink aan die uitbuiting van die weerloses – die armes, die weduwees, die vreemdelinge....

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 21

’n oog vir ’n oog, ’n tand vir ’n tand ... (vers 23-25) Hoofstuk 20:22 – 23:33 word die “Bondsboek” genoem; dit vorm die kern van Israel se wette, en bestaan uit burgerlike wette wat gebaseer is op die tien gebooie. Ons hele lewe moet in ooreenstemming met God se wil...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 20

Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: (vers 1) Ek is die Here jou God wat jou uit die greep van Satan en sondedood bevry het. Jy moet My alleen aanbid en dien. Onthou dat niks of niemand anders jou kan red nie: nie jou geld of jou werk of jou sport of jou...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 19

Moses is toe die berg af na die volk toe. Hy het hulle beveel om hulle te reinig en hulle klere te was ... (vers 14) Die heel eerste ding wat Moses moes leer toe God in die brandende bos aan hom verskyn het, was dat God heilig is en dat hy op ’n afstand moes bly (Eks...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 18

Jetro was bly om te hoor van al die goeie dinge wat die Here vir Israel gedoen het toe Hy hulle uit Egipte se mag bevry het. (vers 9) Moses sou sekerlik met reg kon spog oor al sy prestasies sedert hy sy skoonpa laas gesien het. Maar dis nie wat hy gedoen het nie. Hy...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 17

“Is die Here by ons of nie?” (vers 7) Op ’n manier het ons almal seker al dié vraag gevra. Jy vra dit natuurlik nie as dit met jou goed gaan nie. Dan is dit maklik om in God se sorg en teenwoordigheid in jou lewe te glo. Maar as die probleme opduik, dán begin jy...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 16

Aäron het (die kruik met manna) voor die getuienis neergesit om dit in bewaring te hou soos die Here vir Moses beveel het. (vers 34) “Die getuienis” is die verbondsark met die Tien Gebooie (Eks 31:18) wat later sou kom. Dit bevat die reëls van God se huishouding en is...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 15

Mirjam die profetes, suster van Aäron, het ’n tamboeryn gevat en al die vroue het met tamboeryne agternageloop en gedans. Mirjam het vir hulle voorgesing: “Sing tot eer van die Here omdat Hy hoog verhewe is. Perd en ruiter het Hy in die see geslinger.” (vers 20-21)...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 14

Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg. (vers 14) ’n Mens kan jou nogal verbaas oor hoe maklik mense die geloofsoog van God af wegdraai en hulle blindstaar teen die werklikhede om hulle. Dis wat hier gebeur. God het die Israeliete bevry, maar hulle kyk nie na...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 13

God (het) die volk met ’n ompad laat gaan, met die woestynpad in die rigting van die Rietsee. (vers 18) Die lewe loop dikwels nie soos jy gedink het nie. Soms maak hy draaie; soms loop hy deur donker dieptes; soms deur woestyne. God laat die Israeliete nie op die...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 12

Toe die farao, al sy amptenare en al die Egiptenaars dié nag wakker word, het hulle almal bitterlik aan die huil gegaan, want daar was nie ’n enkele Egiptiese huis sonder ’n sterfgeval nie. (vers 30) ’n Mens kan jou nie eintlik indink in die smart in Egipte nie. In...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 11

Die Here het toe vir Moses gesê: “Met nog een plaag sal Ek die farao en Egipte tref, en dan sal hy julle hiervandaan laat gaan. (vers 1) Ons aanbid ’n God wat ongelooflike geduld aan die dag lê in sy hantering van mense. Die meeste van ons sou lankal die farao na die...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 10

Die amptenare sê toe vir die farao: “Hoe lank gaan dié man nog vir ons moeilikheid gee? Laat hulle nou maar gaan om hulle God, die Here, te dien, maar net die mans. U sien tog dat Egipte te gronde gaan.” (vers 7) Twee sake word al duideliker in die berigte oor die...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 9

Tog het die Here die farao nog steeds koppig laat bly. Hy het nie aan Moses en Aäron se versoek gehoor gegee nie, soos die Here vooraf vir Moses gesê het. (vers 12) As die Here die farao koppig laat bly het, het die farao mos geen skuld aan wat hier gebeur nie? Hy is...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 8

Die towenaars het dieselfde probeer doen met hulle towerkunste, dié keer om muggies voort te bring, maar hulle kon nie. (vers 18) Satan se bluf het nie lank gehou nie. Met die derde plaag (’n beter vertaling is dalk “teken” of “wonderteken”, want met natuurlike rampe...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 7

Hy sal wel nie na julle luister nie, maar dan sal Ek Egipte my mag laat ervaar: met groot reddingsdade sal Ek die stamme van my volk Israel uit Egipte bevry. (vers 4) God se handelinge is dikwels vir ons vreemd en selfs onverstaanbaar. Ons moet ons ook nie verbeel ons...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 6

Maar Moses sê vir die Here: “Die Israeliete luister nie eens na my nie, hoe sal die farao nog na my luister? Ek praat juis nie maklik nie.” (vers 11) Wanneer ’n mens oor Moses dink, rys sy figuur uit bo talle ander in die Ou Testament. Hy was ’n reus in die verhaal...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 5

... toe die opsigters van die farao af by hulle kom, sê hulle vir Moses en Aäron: “Mag die Here julle straf omdat julle ons naam sleg gemaak het by die farao ...” (vers 20-21) Geloof is nie eenvoudig nie. Nie alles wat ’n mens met entoesiasme in die Naam van die Here...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 4

Die Here het Moses met rus gelaat net toe sy sê: “bruidegom wat deur bloed beskerm word.” Dit het betrekking op die besnydenis. (vers 26) Hierdie verhaal laat my baie dink aan onsself, wat so maklik verskonings kan uitdink wanneer die Here op ons tyd en energie...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 3

Toe sê God vir Moses: “Ek is wat Ek is. Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur.” (vers 14) ’n Naam in die Ou Testament kultuur was meer as net ’n noemer. Dit het iets vertel van die persoon wat die naam dra. Daarom was hierdie ’n belangrike...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 2

Sy het die seuntjie daarin neergelê en dit tussen die riete aan die kant van die Nyl gesit. (vers 3b) Moses se verhaal begin by gelowiges ouers wat die farao se plan gefnuik het. Of liewer, dit begin by God wat in haglike omstandighede sy reddingsplan in werking stel...

read more

Hoofstuk van die dag: Eksodus 1

Omdat hulle Hom gedien het, het Hy vir hulle huisgesinne gegee. (vers 21) Eksodus begin waar Genesis geëindig het. Die hele nageslag van Jakob is in Egipte. Josef is ook al dood, en ’n nuwe bewind is nou in beheer van Egipte. Die nuwe farao sien die Israeliete as ’n...

read more
image_pdfimage_print

Views: 91